Вербалізація концепту «Сад» у староукраїнській мові

Автор(и)

  • Iryna M. Murdza Київський університет імені Бориса Грінченка

Анотація

Концепт «сад» досліджено на мовному матеріалі староукраїнської доби (фольклорних, біблійних, апокрифічних джерелах, поетичних текстах доби бароко). Особлива увага звертається на виявлення смислового наповнення та структурної його організації в мовній картині світу українського народу, простежується вплив народнопоетичних, релігійних та естетичних уявлень на вербальну репрезентацію концепту «сад» у староукраїнській мові.

Ключові слова: концепт «сад»; мовна картина світу; лінгвокультурологія; староукраїнська мова

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Белей Л., Белей О. Старослов’янсько-український словник / Л. Белей, О. Белей. – Львів: Свічадо, 2001. – 332 с.

Біблія. Український переклад І.Огієнка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bibleonline.ru/bible/ukr.

Етимологічний словник української мови / Опрац. Я.Рудницький. – Вінніпеґ: УВАН, 1962 . – Т.1. (А – Ґ). – 968 с.

Етимологічний словник української мови: У 7 т. / За ред. О.С.Мельничука. – К.: Наукова думка. – Т. 5. Р – Т., 2006. – 704 с.

Жайворонок В.В. Знаки української етнокультури: словник-довідник / В.В. Жайворонок. – К.: Довіра, 2006. – 703 с.

«Лексикон словеноросский» Памва Беринди / Підгот. тексту і вступ. стаття В.В.Німчука – К.: Вид во АН УРСР, 1961. – 312 с.

«Лексикон» Лаврентія Зизанія. «Синоніма словеноросская» / Підгот. до вид. В.В.Німчук – К.: Наук. думка, 1964. – 203 с.

Сковорода Г. Повне зібрання творів: У 2-х т. / Григорій Сковорода. – К.: Наукова думка, 1973. – Т. 1. – 532 с.

Cловник епітетів української мови / Бибик С.П. та ін.. – К.: Довіра, 1998. – 431 с.

Cловники України on-line. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/.

Словник української мови: У 11 т. / За ред. І.К. Білодіда. – К.: Наукова думка. – Т.9. С., 1978. – 916 с.

Франко І.Я. Апокрифи і легенди з українських рукописів : У 5 томах / [Зібр., упоряд. і пояснив І.Франко] / І.Я. Франко.. – Львів: НТШ, 1896-1910.

Downloads


Переглядів анотації: 289

Опубліковано

30.01.2013

Як цитувати

Murdza, I. M. (2013). Вербалізація концепту «Сад» у староукраїнській мові. Синопсис: текст, контекст, медіа, (1). вилучено із https://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/25

Номер

Розділ

Лінгвістичний аналіз художнього тексту