До проблеми семантичних трансформацій при перекладі Біблії на японську мову

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2311-259x.2019.4.4

Ключові слова:

переклад, Біблія, японська мова, картина світу, компенсація

Анотація

Предметом дослідження пропонованої статті є семантичні трансформації та роль контекстуального значення при перекладі Біблії японською мовою. Проблема полягає у тому, що незважаючи на розроблену теорію перекладу біблійних текстів у світі, а також, на відносно тривалу традицію перекладів Біблії японською мовою, очевидно, що мовна картина світу, вибудувана на поняттях сінтоїстсько-даосько-конфуціанської культурної тріади, не передбачає ідеї трансцендентного Бога як ключової домінанти іудео-християнської культурної парадигми. Унаслідок цього при перекладі Біблії японською мовою виникають неминучі втрати та необхідність компенсацій за рахунок тих чи тих засобів. Метою статті є з’ясувати способи досягнення адекватності при перекладі Біблії японською мовою. Основним методом дослідження є семантичний аналіз перекладів основоположних біблійних понять («Бог», «душа») в обраному фрагменті Біблії — Євангелії від Івана, 3:3-7. У результаті дослідження з’ясовано, що при перекладі японською мовою в одних випадках спостерігається заміна слів і понять на синонімічні — «хліб» в молитві «Отче наш» замінюється на їжу 糧 (kate) (ієрогліф з коренем «рис»). В інших помітні прийоми буквального перекладу-кальки або транслітерації — «Агнець Божий» 神の子羊 (kami no kohitsuji), «геєна вогненна» 火のゲヘナ (hi no gehena). У зв’язку з відсутністю в японському релігійному дискурсі відповідних понять перекладачам довелося переробити і переосмислити оригінальні ідеї тексту. Досягнення адекватності ускладнюється ще й проблемою стилістичної стратифікації японської мови, яка передбачає віддалені один від одного регістри, і письмовий формалізований текст із високим рівнем сакралізації, до яких за японськими мовними нормами належить Біблія, виявляється майже недоступним без спеціальної філологічної підготовки. У статті показано, що перед перекладачами Біблії японською мовою стояло подвійне завдання: з одного боку, донести глибинні смисли понять, які відсутні в японській культурі історично, а з іншого, — знайти формальні засоби, які не профанізували б високого статусу біблійного тексту. Обґрунтування перекладацьких рішень становить практичне значення дослідження.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Dmytro Moskalov, Київський університет імені Бориса Грінченка

Кандидат філоллогічних наук, доцент кафдери східних мов та перекладу

Посилання

Amirova, T. (2006). Istoriya yazykoznaniya [History of Linguistics]. Moscow.

Averintsev, S. (2004). Sobranie sochineniy. Perevody. Yevangelie ot Matfeya. Yevangelie ot Marka. Yevangelie ot Luki. Kniga Iova. Psalmy Davidovy [Collected works. Translations]. Kyiv: Dukh i Litera.

Barr, J. (1961). The Semantics of Biblical Language. New York: Oxford University press.

Borisova, A. (2019). Poeticheskaya obraznost yaponskogo teksta knigi Psaltir, svyazannaya s religioznymi kontseptami [Poetical figurativeness of the Japanese text of the book of Psalter associated with religious concepts]. Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki, 12(6), 79–82. https://doi.org/10.30853/filnauki.2019.6.17

Crisp, S. (1996). Sovremennye teorii perevoda i sovremennye perevody Biblii [Modern translation theories and modern Bible translations]. In Perevod Biblii: lingvisticheskie, istoriko-kulturnye i bogoslovskie aspekty [Bible translation] (pp. 79–82). Moscow: RAN.

Humboldt, W. (1984). Izbrannye trudy po yazykoznaniyu [Selected Works on Linguistics]. Moscow.

Lelet, I. (2018). Leksyko-semantychni transformatsii v ukrainskomu perekladi tvoru E. A. Po “Zolotyi zhuk” [Lexical-semantic transformations in the Ukrainian translation of E. A. Poe's “Golden Beetle”]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. «Filolohiia», 37(3), 94–97.

Loshchenova, I. & Nikishyna, V. (2014). Perekladatski transfor-matsii yak efektyvnyi zasib dosiahnennia adekvatnosti perekladu [Translation transformations as an effective means of achieving translation adequacy]. Naukovi zapysky Nizhynskoho derzhavnoho universytetu im. Mykoly Hoholia. “Filolohichni nauky”, 3, 102–105.

Nakamura, K. (Ed.). (2004). Dnevniki sv. Nikolaya Yaponskogo [Diaries of St. Nicholas of Japan]. S.-Petersburg.

Suzuki, N. (2001). On the Translation of God. Japanese Religions, 26(2), 131–146.

Downloads


Переглядів анотації: 383

Опубліковано

25.12.2019

Як цитувати

Moskalov, D., & Kaleshchuk, M. (2019). До проблеми семантичних трансформацій при перекладі Біблії на японську мову. Синопсис: текст, контекст, медіа, 25(4), 149–155. https://doi.org/10.28925/2311-259x.2019.4.4

Номер

Розділ

Лінгвістичний аналіз художнього тексту