Особливості журналістських публікацій В’ячеслава Медведя — колумніста

Автор(и)

  • Mykola Vaskiv Київський університет імені Бориса Грінченка, Інститут журналістики

DOI:

https://doi.org/10.28925/2311-259x.2020.4.7

Ключові слова:

В’ячеслав Медвідь, колумністика, есеїстика, рубрика, періодичність

Анотація

Предметом дослідження у статті є специфіка української письменницької колумністики. Основною проблемою статті стало з’ясування причин розквіту української колумністики на перехресті художньої літератури і журналістики, окреслення основного кола її тем, мотивів, образів на прикладі публікацій В. Медведя. Об’єктом дослідження українських науковців були лише окремі теоретичні аспекти авторських колонок у вітчизняних часописах, без ґрунтовного аналізу конкретних журналістських творів, тому детальна характеристика колумністського доробку письменника зумовила наукову новизну статті. Метою статті є всебічне дослідження індивідуальної неповторності контенту в авторських колонках В. Медведя на тлі розвитку вітчизняної колумністики й журналістики 1990–2000‑х років. Для цього застосовувалися культурно-історичний метод для визначення причин написання і контексту конкретних публікацій колумніста, їх місця й ролі у творчості письменника, інтелектуальному бутті українського суспільства; філологічний метод — для аналізу текстів цих публікацій; компаративістський метод — для визначення спільного і відмінного в матеріалах авторських колонок В. Медведя та інших українських письменників зазначеного періоду. Підсумком дослідження стали такі результати: 1. Серед різних визначень авторської колонки для української колумністики найбільш прийнятним є розуміння її як рубрики, у яку вміщуються твори різних жанрів, але в конкретній колонці — твори одного жанру й однієї стилістики, у чому переконує доробок В. Медведя. У рубриках «Літературні сторінки» і «Книжник-review» В. Медвідь виявляє себе як літературний критик, публікуючи в першій із них рецензії на антології сучасної літератури і короткі літературні портрети сучасників — у другій. Публікації в колонках «З вершин і низин» та «Світло і тінь» відзначаються описовим, есеїстичним характером. 2. Колумністика В. Медведя виникає як синтез суспільної уваги до ключових соціальних і морально-етичних проблем, неупередженого авторського світогляду та неповторного притчевого стилю письменника-публіциста. 3. Констатується, що популярністю в читачів часописів користуються публікації з чіткими, переважно спрощеними, висновками, так само чіткими акцентами в поділі на позитив і негатив, тому колумністика В. Медведя не мала великого успіху в загалу. Його письмо вимагає високого інтелектуального рівня читачів, призначене для вузької елітарної публіки. Практичне значення статті полягає в можливості використання її результатів у працях із журналістської жанрології, історії української журналістики й літератури межі ХХ–ХХІ століть, при вивченні творчості В. Медведя.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Mykola Vaskiv, Київський університет імені Бориса Грінченка, Інститут журналістики

Доктор філологічних наук, професор кафедри журналістики та нових медіа

Посилання

Henry Jenkins. https://uk.wikipedia.org/wiki/Генрі_Дженкінс.

Ivanov, V. (2007). Publitsystyka. Masova komunikatsiya: media-entsyklopediya [Journalism. Mass Communication: Media Encyclopedia]. Kyiv.

Medvid, V. (2009). Bez hnivu i prystrasti: esei, memuary, shchodennyky [Without anger and passion: essays, memoirs, diaries]. Kyiv: Hrani-T.

Medvid, V. (2009). Totalitarni psy svobody. Pro domo sua: shchodennyky, esei, literaturni memuary [Totalitarian Dogs of Freedom. Pro Domo Sua: diaries, essays, literary memoirs]. Kirovohrad: KOD.

Mykhailyn, I. (2013).  Zhurnalistyka: slovnyk-dovidnyk  [Journalizm: a dictionary]. Kyiv: Akademvydav.

Nesterenko, Yu. (2014). Suchasna ukrainska eseistyka: zhanrovi transformatsii [Contemporary Ukrainian Essays: Genre Transformations] (PhD thesis, Kyiv).

Shevchenko, T. (2019). Eseistyka ukrainskykh pysmennykiv yak fenomen literatury kintsa XXpochatku XXI st. [Essays of Ukrainian Writers as a Phenomenon of Literature of the late XX — early XXI centuries]. Kyiv.

Yartseva, S. (2011). Kolumnistika: istoriya vozniknovieniya i pierspiektivy razvitiya [Columnism: History of origin and prospects of development] (PhD thesis, Voronezh).

Downloads


Переглядів анотації: 66

Опубліковано

2020-12-25

Як цитувати

Vaskiv, M. (2020). Особливості журналістських публікацій В’ячеслава Медведя — колумніста. Синопсис: текст, контекст, медіа, 26(4), 159–171. https://doi.org/10.28925/2311-259x.2020.4.7

Номер

Розділ

Медіа та віртуальна реальність