Функціональні та стилістичні особливості неологізмів у поетичному тексті Дмитра Павличка

Автор(и)

  • Zorana V. Shostuk Київський університет імені Бориса Грінченка, кафедра української літератури, компаративістики та соціальних комунікацій

Ключові слова:

авторський лексичний новотвір, неологізм, неологія, лінгвосинергетика, функція, ідіолект

Анотація

У статті проаналізовані основні функціональні та стилістичні особливості авторських лексичних новотворів, зафіксованих у поезії Дмитра Павличка.   

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Zorana V. Shostuk, Київський університет імені Бориса Грінченка, кафедра української літератури, компаративістики та соціальних комунікацій

доктор філологічних наук, професор   

Посилання

Александрова О. И. Окказионализмы в эпистолярном жанре разговорной речи (Опыт функционального анализа) / О. И. Александрова // В кн.: Вопросы стилистики.– Саратов, 1972, Вып. 5. – С. 17–32.

Вокальчук Г. М. Індивідуально-авторські назви осіб за соціальними ознаками в українській поезії ХХ століття / Г. М. Вокальчук // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : зб. наук. праць Рівненського державного університету. – Рівне, 2002. – Вип. 10. – С. 102-108.

Жижома О. О. Індивідуально-авторські новотвори в поетичному дискрусі 80 – 90-х років XX століття : дис. …кандидата філол. наук : 10.02.01 / О. О. Жижома. – К., 2003. – 242 с.

Земская Е. А. Оказиональные и потенциальные слова в русском словообразовании / Е. А. Земская // Актуальные проблемы русского словообразования. – Самарканд, 1972. – С. 20.

Лопатин В. В. Рождение слова : Неологизми и окказиональные образования / В. В. Лопатин. – М. : Наука, 1973. – 150 с.

Николина Н. А. Типы и функции новообразований в прозе Н.С.Лескова / Н. А. Николина // Русский язык в школе. – М., 1995. – № 2. – С. 79–87.

Павличко Д. В. Вогнище : [поезії] / Д. В. Павличко. – К. : Радянський письменник, 1979. – 75 с.

Павличко Д. В. Сонети : [світовий сонет ] /Д. В. павличко – К. : Генеза, 2004 –536 с.

Словацький Юліуш. Срібний міф України : [поезії. поеми. драми] / Юліуш Словацький. – Львів : Світ, 2005. – 304 с.

Ханпира Э. И. Окказиональные элементы в современной речи / Э. Ханпира // Стилистические исследования: На материале русского языка. – М., 1972. – С.245 – 317.

Юрченко Т. Г. Оказіоналізми у творчості Павла Загребельного: струк¬турно-семантичний і стилістичний аспекти : автореф. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 „Українська мова” / Т. Г. Юрченко. – К., 2003. – 20 с.

Downloads


Переглядів анотації: 887

Опубліковано

25.06.2013

Як цитувати

Shostuk, Z. V. (2013). Функціональні та стилістичні особливості неологізмів у поетичному тексті Дмитра Павличка. Синопсис: текст, контекст, медіа, (2). вилучено із https://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/43

Номер

Розділ

Лінгвістичний аналіз художнього тексту