Дописемна доба розвитку літератури

  • Mykola V. Lutsuk Київський університет імені Бориса Грінченка, кафедра української літератури, компаративістики та соціальних комунікацій
Ключові слова: міф, фольклор, героїчний епос

Анотація

У статті розглядається дописемна доба функціонування літератури. В якості основних реалій етапу розглядаються міф, усна народнопоетична творчість та героїчний епос. Автором вибудовується ієрархічна система цих реалій, висвітлюється  специфіка міфу.   

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Mykola V. Lutsuk, Київський університет імені Бориса Грінченка, кафедра української літератури, компаративістики та соціальних комунікацій
доктор філологічних наук, професор   

Посилання

Акимов А.Е., Шипов Г.И., Екшибаров В.А., Гаряев П.П. Вскоре пройдут испытания летающей тарелки // Газета «Чистый мир» / А. Акимов, Г. Шипов, В. Ешкибаров 1996. №4.

Гегель Г.В.Ф. Эстетика: В 4т. Т. 1. / Г. Гегель – М., 1968. – 381 с.

Головащук С.І. Українське літературне слововживання: Словник-довідник / С. Головащук – К., 1995. – 319 с.

Каструбин Э.М. Трансовые состояния и «поле смысла» / Э. Каструбин – М., 1995. – 288 с.

Літературознавчий словник-довідник / Р.Т.Гром’як, Ю.І. Ковалів та ін. – К., 1997. – 752 с.

Мифология / Гл. ред. Е.М. Мелетинский. – М., 1988. – 736 с.

Ницше Ф. Рождение трагедии, или Эллинство и пессимизм // Соч.: В 2 т. Т. 1. / Ф. Ницше – М., 1990. – 315 с.

Тихоплав В.Ю., Тихоплав Т.С. Физика веры / В. Тихоплав, Т. Тихоплав – СПб, 2002. – 256 с.

Шипов Г.И. Преодоление кулоновского барьера за счет торсионных полей / Г. Шипов – М., 1995. – 14 с.

Eliade M. Myth and reality / M. Eliade – New York. – 1963. – 251 p.

Harrison J.E. Ancient Art und Ritual / J. Harrison – Oxford, 1951. – 312 p.

Hübner K. Wahrheit des Mythos / K. Hübner – München, 1985. – 448 p.


Переглядів анотації: 407
Завантажень PDF: 355
Опубліковано
2013-06-25
Номер
Розділ
Теоретичні обрії літературознавства