Семантизування слова в тлумачних словниках

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2311-259x.2021.3.10

Ключові слова:

тлумачний словник, семантизування, мікроструктура словника, словникова стаття, прийоми семантизування

Анотація

Проблему виявлення змісту мовної одиниці розглядають передусім у контексті дослідження питань лексичної семантики слова, теоретичних і прикладних аспектів лексикографії та методики викладання мови. Предметом нашого дослідження є прийоми розкриття значення лексеми в тлумачному словнику за допомогою включення в структуру словникової статті таких компонентів, як дефініція, ілюстрації, відомості про наголос та вимову, граматичні параметри, різні типи інформації про слововживання, походження та ін. Метою дослідження є з’ясування параметрів семантизації слова. Джерелами аналізу стали тлумачні словники: «Словарь української мови» за редакцією Б. Грінченка, «Словник української мови: в 11 ти томах» та «Словник української мови» за редакцією В. Жайворонка. Аналіз прийомів семантизування в заявлених лексикографічних працях здійснений на прикладі обрядової лексики, а саме популярних лексем новорічно-різдвяного циклу «засівальник», «Коляда» (і «коляда»), «кутя», «Святвечір». Методологію статті формують описовий метод, реалізований у прийомах інвентаризації, членування, метод лексикографічного аналізу, зокрема аналізу мікроструктури словника, порівняльний метод. У результаті дослідження виявлено, що семантизація слова в кожному з аналізованих словників здійснена за різноплановими параметрами змістової, формальної та функційної характеристик слова. Деякі з них — спільні для трьох словників, інші — відмінні. Мікроструктура кожного зі словників демонструє широкий арсенал прийомів семантизування, основними серед яких є ілюстрації, контекст, тлумачення, відомості про слововживання. Помітна тенденція продовження лексикографічної традиції від словника Б. Грінченка до нових тлумачних словників, які спираються на напрацювання попередників. Найширший асортимент прийомів семантизування демонструє СУМ за ред. В. Жайворонка — найновіший із досліджуваних видань, і це закономірно, адже лексичний склад мови — динамічна система, яка постійно оновлюється, а тому вдосконалюються засоби та способи його опису.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Юлія Вознюк, Інститут української мови НАН України

Аспірантка відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної лінгвістики

Посилання

Bilodid I. (Ed.). (1970–1980). Slovnyk ukrainskoi movy: v 11 t. [Dictionary of the Ukrainian language: in 11 volumes]. Naukova dumka.

Hanych, D., & Oliinyk, I. (1985). Slovnyk linhvistychnykh terminiv [Dictionary of linguistic terms]. Vyshcha shkola.

Hrinchenkо B. (Ed.). (1907–1909). Slovar ukrainskoi movy: v 4 t. [Dictionary of the Ukrainian language: in 4 volumes].

Lendau, S. (2012). Slovnyky: mystetstvo i remeslo leksykohrafii [Dictionaries: the Art and Craft of Lexicography]. K.I.S.

Lysychenko, L. (1976). Leksykolohiia suchasnoi ukrainskoi literaturnoi movy (Semantychna struktura slova) [Lexicology of modern Ukrainian literary language (Semantic structure of the word)]. Vyshcha shkola.

Peshchak, M., Klimenko, N., & Karpilovskaya, Ye. (1990). Ukrainskiy semanticheskiy slovar. Prospekt [Ukrainian semantic dictionary. Prospectus]. Naukova dumka.

Protsyk I., & Burkovska, O. (2013). Pryiomy semantyzatsii novoi leksyky v kursi ukrainskoi movy yak inozemnoi (na materiali nazv koloriv) [New vocabulary semantization methods in teaching Ukrainian as a foreign Language (on the basis of color terms)]. Teoriia i praktyka vykladannia ukrainskoi movy yak inozemnoi, 8, 98–104.

Rusanivskyi, V. (1988). Struktura leksychnoi i hramatychnoi semantyky [The structure of lexical and grammatical semantics]. Naukova dumka.

Snizhko, N. (2012). Tlumachnyi slovnyk yak skarbnytsia znan pro movu, svit ta dukhovnist u ploshchyni intehralnoho modeliuvannia [Dictionary as a treasury of knowledge about language, world and spirituality in the field of integrated modeling]. Ukrainska i slovianska tlumachna ta perekladna leksykohrafiia. Leonidovi Sydorovychu Palamarchukovi, 284–292.

Sokolovskaya, Zh. (1990). Problemy sistemnogo opisaniya leksicheskoy semantiki [Problems of system description of lexical semantics]. Naukova dumka.

Taranenko, O. (1996). Novyi slovnyk ukrainskoi movy (kontseptsiia i pryntsypy ukladannia slovnyka) [New dictionary of the Ukrainian language (concept and principles of compiling a dictionary)].

Zhaivoronok V. (Ed.). (2016). Slovnyk ukrainskoi movy [Dictionary of the Ukrainian language]. VTs “Prosvita”.

Zvegintsev, V. (1957). Semasiologiya [Semasiology]. Izd-vo Moskovskogo un-ta.

Downloads


Переглядів анотації: 102

Опубліковано

2021-10-31

Як цитувати

Вознюк, Ю. (2021). Семантизування слова в тлумачних словниках. Синопсис: текст, контекст, медіа, 27(3), 191–194. https://doi.org/10.28925/2311-259x.2021.3.10

Номер

Розділ

Огляди і рецензії