Лексикографічні онлайн-знаряддя в роботі перекладача з литовської мови

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2311-259x.2021.3.8

Ключові слова:

двомовний словник, литовська мова, мова-посередник, переклад, словник литовської мови, словникова стаття, словоформа

Анотація

Використання лексикографічних джерел посідає важливе місце у фаховій підготовці та професійній діяльності перекладачів не лише в Україні, але й за її межами. Об’єкт дослідження становлять онлайнові знаряддя, які можливо використовувати при перекладі з литовської мови українською. Метою статті є окреслення переваг і недоліків таких інструментів. Для досягнення поставленої мети застосовано функціональний метод дослідження.

Результати дослідження. Незважаючи на розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, наразі неможливо виконати якісний переклад без участі людини. Якість машинного перекладу також залежить від мовної пари, тому в литовсько-українському перекладі доводиться використовувати мову-посередник (англійську, російську або польську). Найбільш помічним за таких обставин є ресурс «Словник литовської мови» (Lietuvių kalbos žodynas). Він містить декілька розділів, серед яких є двомовний словник для 17 мовних пар, що хоч і не включають української, але включають усі три мови-посередники. Перевагою двомовного словника є велика кількість статей і значень (прямих, переносних, у різних контекстах та граматичних формах), спеціальних маркувань тощо, а також пошук словникових статей із використанням базової латинки. Серед недоліків — нелогічний спосіб форматування тексту і відсутність системи гіперпосилань, яка уможливлювала би швидкий перехід до будь-якої іншої словникової статті, не вводячи запиту в пошуковий рядок, а також пошук лише за початковою формою слова. В інших розділах ресурсу «Словник литовської мови» є онлайн-перекладач (на основі Google Translate), навчальний субпортал зі складною структурою, термінологічні, орфографічний і словники словоформ, синонімів та антонімів. З огляду на високий ступінь синтетичності литовської мови важливим є словник словоформ, у якому зібрані всі граматичні форми змінюваних литовських слів, що включені до двомовних словників. У цілому перевагами «Словника литовської мови» є доступність та інтуїтивний інтерфейс, а недоліками — велика кількість реклами та одномовний інтерфейс. У перспективі передбачаються подальші емпіричні дослідження особливостей використання цього й інших подібних ресурсів для перекладацької та освітньої діяльності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Андрій Козачук, Київський університет імені Бориса Грінченка, Інститут філології

Кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри лінгвістики та перекладу

Посилання

Gauton, R. (2008). Bilingual Dictionaries, the Lexicographer and the Translator. Lexikos, 18, 106–118. https://doi.org/10.4314/lex.v18i1.47246

Hladush, N., Milova, O., & Kozachuk, A. (2020). Osvitno-profesiina prohrama 035.041.03 Pereklad (anhliiska mova) pershoho (bakalavrskoho) rivnia vyshchoi osvity [Curriculum 035.041.03 Translation (the English language) of the first level of the higher education (Bachelor of Arts)]. Borys Grinchenko Kyiv University. https://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/vstupnikam/if/2020/OP__ENG_Per.pdf

How to Add a Glossary. (n. d.). Matecat. Retrieved December 2, 2020. https://site.matecat.com/support/managing-language-resources/add-glossary

Ihnatenko, V. (2020). Vykorystannia suchasnykh informatsiinykh tekhnolohii u pidhotovtsi maibutnikh filolohiv [Usage of modern informational technologies in the process of professional training of philologists]. Foreign languages,1, 37–42. https://doi.org/10.32589/1817-8510.2020.1.197401

Interpreter or Translator. (n. d.). Truity. https://www.truity.com/career-profile/interpreter-or-translator

Kudoiarova, O., & Solohub, K. (2016). Spetsyfika ukladannia elektronnykh navchalnykh slovnykiv vuzkoi spetsializatsii (na prykladi terminolohii v haluzi avtopilotu) [Specificity of electronic educational narrow focus glossary compilation (based on the example of terminology of the autopilot subject)]. Journal of the Humanities, 3, 83–88. https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/617053.pdf

Lietuvių kalbos žodynas. (n. d.). LIETUVIUZODYNAS.LT. https://www.lietuviuzodynas.lt/zodynas

Nepokupnyi, A., & Taranenko, A. (2004). Z Ukrainy do Lytvy: ukrainsko-lytovskyi rozmovnyk [From Ukraine to Lithuania: Ukrainian-Lithuanian phrasebook]. Volyn Regional Publishers.

Praisler, A. (2016). Disempowering the Translator as Intercultural Mediator. The Age of the New Media. Cultural Intertexts, 6(6), 112–123. https://www.researchgate.net/publication/345311407_Disempowering_the_Translator_as_Intercultural_Mediator_The_Age_of_the_new_Media

Ranka angliškai. (n. d.). LIETUVIUZODYNAS.LT. https://www.lietuviuzodynas.lt/lietuviu-anglu-zodynas/Ranka

Taranenko, A., & Taranenko, O. (2006). Lytovsko-ukrainskyi rozmovnyk = Lietuvių–ukrainiečių pokalbių knygelė [Lithuanian-Ukrainian phrasebook]. Khrystyianske zhyttia.

Translator: Job description. (n. d.). Target Jobs. https://targetjobs.co.uk/careers-advice/job-descriptions/279503-translator-job-description

Veisbergs, A. (2010). Translators’ Tools: Latvian And Lithuanian Bilingual Lexicographical Tradition Compared. Vertimo Studijos, 3, 131–149. https://doi.org/10.15388/VertStud.2010.3.10595

Downloads


Переглядів анотації: 84

Опубліковано

2021-10-31

Як цитувати

Козачук, А. (2021). Лексикографічні онлайн-знаряддя в роботі перекладача з литовської мови. Синопсис: текст, контекст, медіа, 27(3), 178–183. https://doi.org/10.28925/2311-259x.2021.3.8

Номер

Розділ

Сучасні системи обробки мовних і текстових даних