Проблема критичності мислення при споживанні медіаконтенту в умовах інформаційної війни

Автор(и)

  • Олександр Курбан Київський університет імені Бориса Грінченка, Інститут журналістики https://orcid.org/0000-0002-3937-7441

DOI:

https://doi.org/10.28925/2311-259x.2022.1.4

Ключові слова:

медіа, медіаконтент, критичність мислення, медіаграмотність, інформаційна стійкість, інформаційна безпека, інформаційне поле, інформаційна війна

Анотація

Статтю присвячено проблемі споживання контенту в сучасних медіа в контексті розвитку критичності мислення, базовими частинами якої є медіаграмотність та інформаційна стійкість. Актуальність дослідження полягає в нинішній наявності серйозних викликів для українського медіаполя та інформаційного поля, що виникли внаслідок гібридної геополітичної агресії, якої Україна зазнала з боку Російської Федерації. Предметом розгляду в представленому дослідженні є критичне мислення та навички протистояння маніпуляціям у медіа у військовослужбовців Збройних сил України. Метою дослідження виступає кількісна оцінка рівня критичного мислення в представників цільової групи та виявлення конкретних проблемних питань у цьому контексті. Для досягнення зазначеної мети було використано такі загальнонаукові методи, як аналіз, порівняння та спостереження, а основним прикладним дослідженням було соціологічне опитування (анкетування).

Результати дослідження свідчать про те, що представники цільової групи як основні джерела інформації використовують соціальні мережі (79,8 %), інтернет-ЗМІ (61,5 %) та месенджери (46,8 %). Переважна більшість опитаних при споживанні медіаконтенту користуються українською мовою — 70 %, для 22 % мова виявилася не принциповою, а 8 % визнали, що їм зручнішою є російська мова. Було з’ясовано, що представники цільової групи частіше обирали візуальні форми медіаконтенту (відео, інфографіку, фото), ніж тексти. На жаль, дослідження виявило факти низького рівня критичності мислення: лише 53,7 % опитаних зазначили, що перевірять інформацію, отриману з медіа, в альтернативних джерелах. 45,1 % респондентів уважали, що ніколи не були об’єктом медіаманіпуляцій, при цьому фактично саме на них у першу чергу спрямовується пропаганда з боку відповідних структур РФ. Ці та інші наведені в статті результати опитування засвідчили низький рівень критичності мислення і медіаграмотності та інформаційної стійкості військовослужбовців ЗСУ. Зазначена обставина є передумовою для необхідності подальшого вдосконалення процесів управління інформаційними процесами в українських медіа для ЗСУ, якісного поліпшення та збільшення кількості виробництва відповідного медіаконтенту, а також проведення системних навчань для представників цільових груп із питань медіаграмотності та інформаційної стійкості.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Олександр Курбан, Київський університет імені Бориса Грінченка, Інститут журналістики

кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри реклами та зв'язків з громадськістю

Посилання

Horbulin, V. (2017). Svitova hibrydna viina: ukrainskyi front [World hybrid war: Ukrainian front]. Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen.

Hromova, N. (2015). Psykholohichni osoblyvosti ustanovky na krytychne myslennia [Psychological features of the attitude to critical thinking]. Aktualni problemy psykholohii, 10(27), 79–88. http://appsychology.org.ua/data/jrn/v10/i27/9.pdf

Hryshchuk, R., Molodetska, K. (2019). Pidvyshchennia informatsiinoi stiikosti virtualnykh spilnot u sotsialnykh internet-servisakh [Improving the information stability of virtual communities in social Internet services]. In Information, Communication, Society 2019: proceedings of the 8th International Academic Conference ICS-2019 (pp. 88–89). https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/48364

Informatsiine pole viiskovosluzhbovtsiv ZS Ukrainy: suchasna spetsyfika ta problematyka (23.10.2020) [Information field of servicemen of the Armed Forces of Ukraine: modern specifics and issues]. ArmiiaINFORM. https://armyinform.com.ua/2020/10/informaczijne-pole-vijskovosluzhbovcziv-zs-ukrayiny-suchasna-speczyfika-ta-problematyka

Kompantseva, L. (2019). Bazovi poniattia stratehichnykh komunikatsii: standarty na osnovi dokumentiv NATO (anhlo-ukrainskyi ta ukrainsko-anhliiskyi slovnyk) [Basic concepts of strategic communications: standards based on NATO documents (English-Ukrainian and Ukrainian-English dictionaries)]. Natsionalna akademiia SBU.

Lopatiuk, O. (2018). Rozvytok krytychnoho myslennia maibutnikh dyspetcheriv upravlinnia povitrianym rukhom u fakhovii pidhotovtsi [Development of critical thinking of future air traffic controllers in professional training]. Pedahohichni nauky: realii ta perspektyvy, 64, 141–144. http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/23991/1/Lopatiuk_O._V..pdf

Okhorona pratsi pry roboti z kompiuterom: roziasniuie Derzhpratsi (09.07.2016) [Occupational safety when working with a computer: explains the State Labor Office]. Debet-kredyt. https://news.dtkt.ua/labor/labor-relations/39447

Popova, T., Lipkan, V. (2016). Stratehichni komunikatsii [Strategical communications]. FOP Lipkan.

Prykhodko, Yu., Yurchenko, V. (2012). Psykholohichnyi slovnyk-dovidnyk [Psychological dictionary – reference book]. Karavela.

Shapar, V. (2007). Suchasnyi tlumachnyi psykholohichnyi slovnyk [Modern explanatory psychological dictionary]. Prapor.

Shcho take krytychne myslennia i dlia choho vono potribno? (2020) [What is critical thinking and what is it for?]. Osvitnia platforma “Krytychne myslennia”. https://www.criticalthinking.expert/shho-take-krytychne-myslennya/shho-take-kritichne-mislennya

Stepanov, O. (2006). Psykholohichna entsyklopediia [Psychological encyclopedia]. Akademvydav.

Teperyk, D. (2018). Stiika Ukraina: derzhava, hromadianske suspilstvo ta natsionalna bezpeka (zvit) [Sustainable Ukraine: State, Civil Society and National Security (report)]. Stiika Ukraina. https://uploads.icds.ee/ICDS_Звіт_Стійка_Україна-держава_громадянське_суспільство_та_національна_безпека_квітень_2018_р.pdf

Vlasiuk, O. (2016). Natsionalna bezpeka Ukrainy: evoliutsiia problem vnutrishnoi polityky [National security of Ukraine: evolution of domestic policy problems]. Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen.

Vlasiuk, O. (2017). Kremlivska ahresiia proty Ukrainy [Kremlin aggression against Ukraine]. Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen.

Downloads


Переглядів анотації: 483

Опубліковано

28.04.2022

Як цитувати

Курбан, О. (2022). Проблема критичності мислення при споживанні медіаконтенту в умовах інформаційної війни. Синопсис: текст, контекст, медіа, 28(1), 21–27. https://doi.org/10.28925/2311-259x.2022.1.4

Номер

Розділ

Медіа та віртуальна реальність