Релігійна культура та свідомість і формування фразеологічного фонду української мови

Автор(и)

  • Tetyana L. Vydaychuk

Ключові слова:

фразеологізми, релігійна культура, релігійна свідомість

Анотація

У статті розглянуто роль церковної культури на становлення та розвиток фразеологічного фонду української мови. Основною є теза про те, що фразеологізми як сталі словосполучення фіксують і транслюють від покоління до покоління концептуальний та культурний «генотип» народу. Аналіз мотиваційних процесів фразеологічних знаків релігійного походження дозволяє реконструювати специфіку світобачення і світосприйняття етносу. Для українців – це  побутоцентризм. Мовні формули засвідчують, що православна віра і життя патріархального селянина були злитими воєдино.  

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Tetyana L. Vydaychuk


  

Посилання

Касарес Х. Введение в современную лексикографию / Х. Касарес. – М.: Изд-во иностр. Лит., 1958. – 354 с.

Кубрякова Е.С. Язык и знание / Е.С. Кубрякова. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – 560 с.

Народные песни Галицкой и Угорской Руси, собранные Я.Ф. Головацким. Ч. 1.: Думы и думки. – М., 1878. – 388 с.

Селиванова Е. Новые подходы к изучению фразеологии в парадигмальном пространстве современной лингвистики / О.Селіванова // О.Селіванова. Світ свідомості в мові. Мир сознания в языке. Монографычне видання. – Черкаси: Ю. Чабаненко, 2012. – С. 169 – 184.

Українські прислів'я та приказки. Вид. 2-е, випр. та доповн. / Упоряд. В. Бобкова, Ф. Лавров, М. Ліждвой, Г. Сухобрус, М. Ткаченко.- К.: Вид-во АН УРСР, 1961. – 317 с.

Єрмоленко C.Я. Фольклор і літературна мова / С.Я.Єрмоленко. – К.: Наук. думка, 1987. – 245 с.

Downloads


Переглядів анотації: 357

Опубліковано

02.07.2013

Як цитувати

Vydaychuk, T. L. (2013). Релігійна культура та свідомість і формування фразеологічного фонду української мови. Синопсис: текст, контекст, медіа, (2). вилучено із https://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/53

Номер

Розділ

Лінгвістичний аналіз художнього тексту