ПРО ЗАСАДНИЧІ ПРИНЦИПИ ФУНКЦІЙНОЇ ГРАМАТИКИ

Автор(и)

  • Oksana Y. Grypas Київський університет імені Бориса Грінченка, кафедра української літератури, компаративістики та соціальних комунікацій

Ключові слова:

функційна граматика, функційно-семантичне поле, функція, методика формування поля

Анотація

У статті окреслено засадничі принципи функційної граматики, методологію функційно-граматичного дослідження. Подано характеристику функційно-семантичного поля та методику його формування, з’ясовано значення поняття «функція»

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Адмони В. Г. Основы теории грамматики / В. Г. Адмони. – М.-Л., 1964. – 340 с.

Большая Советская Энциклопедия. – Т 28, 1978 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bse.chemport.ru/

Бондарко А.В. Теория морфологических категорий и аспектологические исследования / РАН; Ин-т лингвистических исследований. – М.: Языки славянских культур, 2005. – 624 с.

Бондарко А.В. Функциональная граматика / А.В.Бондарко. – Л.: Наука, 1984. – 136 с.

Вихованець, І. Р. Граматика української мови. Синтаксис [Текст] : підручник / І.Р. Вихованець. – К. : Либідь, 1993. – 368 с.

Вихованець І.Р. Принципи категорійної граматики української мови / І.Р. Вихованець // ІІІ Міжнародний конгрес україністів. Мовознавство (26 – 29 серпня 1996 р.). – Х., 1996. – С. 177 – 181.

Гулыга Е.В. Грамматико-лексические поля в современном немецком языке. / Гулыга Елена Владимировна, Шендельс Евгения Иосифовна – М.: Просвещение, 1969. – 184 с.

Проблемы функциональной грамматики: Полевые структуры / Отв. ред.. А.В.Бондарко, С.А.Шубик - С-Пб.: Наука, 2005. – 480 с.

Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика : напрями та проблеми [Текст] : [підручник] / О. О. Селіванова. – Полтава : Довкілля. – К., 2008. – 712 с.

Теория функциональной грамматики: Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис / Отв. ред. А.В.Бондарко. – Л.: Наука, 1987. – 348 с. (М., 2001).

Теория функциональной грамматики: Темпоральность. Модальность / Отв. ред. А.В.Бондарко. – Л.: Наука, 1990. – 263 с.

Теория функциональной грамматики: Персональность. Залоговость / Отв. ред. А.В.Бондарко. – СПб., 1991. – 370 с.

Теория функциональной грамматики: Субъектность. Объектность. Коммуникативная перспектива высказывания. Определённость/неопределённость / Отв. ред. А.В.Бондарко. – СПб. -1992. – 304 с.

Теория функциональной грамматики. Качественность, Количественность / [Акимова Т.Г., Берков В.П., Бондарко А.В. и др.]; под. ред. А.В.Бондарко. – СПб.: Наука, 1996. – 264 с.

Теория функциональной грамматики: Локативность. Бытийность. Посесивность. Обусловленность / Отв. ред. А.В.Бондарко. – СПб. – 1996. – 229 с.

Українська мова : Енциклопедія / Редкол. Русанівський В.М., Тараненко О.О., Зяблюк М.П. та ін. – К.: Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М.П.Бажана, 2004. – 824 с.

Щур Г.С. Теории поля в лингвистике / Щур Георгий Семенович / Предисл. М.М.Маговского. Изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Издательство ЛКИ, 2007. – 264 с.

Downloads


Переглядів анотації: 681

Опубліковано

06.12.2013

Як цитувати

Grypas, O. Y. (2013). ПРО ЗАСАДНИЧІ ПРИНЦИПИ ФУНКЦІЙНОЇ ГРАМАТИКИ. Синопсис: текст, контекст, медіа, (3-4). вилучено із https://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/64

Номер

Розділ

Лінгвістичний аналіз художнього тексту