Світ «світів» у вимірах семіозису

На прикладі лінгвокультурного простору Києва

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2311-259x.2024.2.6

Ключові слова:

динаміка лексики, просторова семантика, ергонім, знак, референція, номінація, сема, концепт СВІТ, оцінка, асоціація, Київ

Анотація

Актуальність статті зумовлена постійною динамікою лексикону як виявом сутнісної властивості мови й зокрема феноменом розвитку семантики назви світ, що у XXI ст. увійшла до складу найчастотніших повнозначних одиниць української мови. Мета дослідження — на прикладі лінгвокультурного простору Києва виявити особливості процесу семантизації лексеми світ з урахуванням різних вимірів семіозису та з’ясувати чинники, що вплинули на номінативну активність одиниці і визначили її лінгвопрагматичне спрямування. Предметом дослідження є номінативно-референційний і прагматичний потенціал назви світ, зафіксованої в масмедійних текстах та ергоніміконі столиці. Для досягнення мети обрано такі методи і прийоми: компонентний аналіз слова, дистрибутивний аналіз, аналіз словникових дефініцій, описовий метод, результати асоціативних експериментів, конструктивний метод, контекстуальний аналіз, контент-аналіз, прийоми кількісного аналізу. Новизну розвідки визначає комплексний багатоаспектний підхід до з’ясування процесу семантизації назви світ, здійснений на засадах семіотики і лінгвокультурології.

У результаті дослідження семантики численних загальних і власних номінацій із компонентом світ було зроблено висновок, що на специфіку їх референції вплинула актуалізація ядерних сем ‘межа’, ‘сфера’, ‘сукупність’, ‘повнота обсягу’, а окрім того, потенційна оцінна сема. Закцентовано на загальній тенденції до номінування різних семіотичних сфер одиницями з просторовою семантикою. Одним з основних чинників номінативної активності назви визначено звукосимволічну, іконічну природу знака, що забезпечує його милозвучність та естетичну привабливість, особливо значущу для «комерційних» назв і рекламних текстів. Приділено увагу визначенню специфіки осмислення й інтерпретації знань та уявлень про світ і їх упорядкування в ментальному просторі. На підставі зіставлення концепту СВІТ як української лінгвокультурної домінанти з універсальним доменом ПРОСТІР виокремлено аксіологічно марковані когнітивні ознаки «всеосяжність», «безмежність», «матерія», «пізнання», що визначають лінгвопрагматичне спрямування номінацій. Перспективи подальших досліджень убачаємо у вивченні функційно-прагматичних властивостей назви світ у різних регістрах мовлення.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ірина Саєвич, Київський столичний університет імені Бориса Грінченка

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови

Посилання

Bilodid, I. (Ed.). (1973). Slovnyk ukrainskoi movy [Dictionary of the Ukrainian language] (Vol. 4). Naukova dumka.

Bilodid, I. (Ed.). (1978). Slovnyk ukrainskoi movy [Dictionary of the Ukrainian language] (Vol. 9). Naukova dumka.

Butenko, N. (1989). Slovnyk asotsiatyvnykh oznachen imennykiv v ukrainskii movi [Dictionary of associative attributives of nouns in the Ukrainian language]. Vyshcha shkola.

Grinchenko, B. (Ed.). (1909). Slovar ukrainskoi movy [Dictionary of the Ukrainian language] (Vol. 4).

Karpilovska, Ye. (Author & Ed.), Kysliuk, L., Klymenko, N., Krytska, V., Puzdyreva, T., & Romaniuk, Yu. (2017). Vplyv suspilnykh zmin na rozvytok ukrainskoi movy [The influence of the social changes on the development of the Ukrainian language]. Vydavnychyi dim Dmytra Buraho.

Karpilovska, Ye., Kysliuk, L., Klymenko, N., Krytska, V., Puzdyrieva, T., & Romaniuk, Yu. (2013). Aktyvni resursy suchasnoi ukrainskoi nominatsii: Ideohrafichnyi slovnyk novoi leksyky [Active resources of modern Ukrainian nomination: Ideographic dictionary of new vocabulary]. TOV “KMM”.

Lievochkina, S. (2018). Linhvokohnityvni aspekty onimiv u khudozhnomu teksti v zhanri fentezi (na materiali tvoriv Ursuly Le Guin) [Cognitive linguistic aspects of onyms in the fantasy literary text (the data of Ursula Le Guin’s novels)] [PhD dissertation, Borys Grinchenko Kyiv University]. https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26895

Martinek, S. (2007). Ukrainskyi asotsiatyvnyi slovnyk [Ukrainian associative dictionary] (Vol. 1). Vydavnychyi tsentr LNU imeni Ivana Franka.

Martinek, S., & Mitkov, V. (2021). Ukrainskyi asotsiatyvnyi slovnyk [Ukrainian associative dictionary] (Vol. 3). PAIS.

Melnychuk, O., Kolomiiets, V., Lukinova, T., Pivtorak, H., Skliarenko, V., & Tkachenko, O. (Eds.). (2006). Etymolohichnyi slovnyk ukrainskoi movy [Etymological dictionary of the Ukrainian language] (Vol. 5). Naukova dumka.

Saievych, I. (2015). Antropotsentrychnyi vymir kontseptu ZHYTTIA [Anthropocentric dimension of concept LIFE]. Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Seriia “Problemy hramatyky i leksykolohii ukrainskoi movy”, 12, 66–71.

Shvedova, M., fon Valdenfels, R., Yaryhin, S., Rysin, A., Starko, V., & Nikolaienko, T. (2017–2024). Heneralnyi rehionalno anotovanyi korpus ukrainskoi movy (HRAK) [General Regionally Annotated Corpus of the Ukrainian Language (GRAC)]. http://uacorpus.org

Taran, A. (2020). Dynamika semantychnoi struktury slova yak sposib onovlennia leksykonu [The dynamics of the semantic structure of the word as a way of updating the lexicon]. In Ye. Karpilovska, L. Kysliuk, Yu. Romaniuk, O. Savenko (Eds.), U poshukakh harmonii movy (pp. 374–380). Vydavnychyi dim Dmytra Buraho.

Ukrainskyi movno-informatsiinyi fond NAN Ukrainy. (2015–2024). Moda [Fashion]. Slovnyk ukrainskoi movy u 20 t. https://sum20ua.com/?page=1653&searchWord=мода&wordid=51986

Vlasova, T. (2019). Zvukosymvolizm: suchasni linhvistychni doslidzhennia [Sound symbolism: Modern linguistic studies]. In T. Nedashkivska (Ed.), Naukovi zapysky kafedry slovianskykh i hermanskykh mov (pp. 292–334). NOVOhrad.

Downloads


Переглядів анотації: 35

Опубліковано

30.06.2024

Як цитувати

Саєвич, І. (2024). Світ «світів» у вимірах семіозису: На прикладі лінгвокультурного простору Києва. Синопсис: текст, контекст, медіа, 30(2), 104–111. https://doi.org/10.28925/2311-259x.2024.2.6

Номер

Розділ

Сучасні системи обробки мовних і текстових даних