РОЛЬ ПОЕТИЗМУ В ЕВОЛЮЦІЇ ЧЕСЬКОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА

Автор(и)

  • Iryna V. Zabiiaka

Ключові слова:

авангард, поетизм, літературознавство, структуралізм, Празький лінгвістичний гурток

Анотація

У статті розглянуто взаємини чеського авангардного напряму поетизму та літературознавства, зокрема структуралізму Празького лінгвістичного гуртка. Визначено наукові положення ПЛГ, які виникли під впливом авангардної літератури. Це визначення форми і змісту як бінарної опозиції, завжди присутньої у художньому творі; увага до мови як головного формального елементу творів; межі естетичного/неестетичного; протиставлення старого і нового як рушійна сила розвитку мистецтва. Крім того, простежено вплив концепцій представників ПЛГ на наукові погляди Д. Чижевського, викладені у його відомій «Історії української літератури».

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бистрова О. Д. Чижевський про мову поетичну й мову «писану» / Олена Бистрова // Філологічні семінари. – 2009. – Вип. 12. – С. 217–221.

Блашків О. Творчість Дмитра Чижевського у контексті ідей Празького лінгвістичного гуртка / Оксана Блашків // Літературознавчий збірник: Дон. нац. у-т. – 2006. – Вип. 26–27. – С. 107–119.

Гнатишак М. Історія української літератури / Микола Гнатишак. – Прага : Видавництво Юрія Тищенка, 1941. – 132 с.

Мукаржовський Я. Мова літературна і мова поетична: Фрагменти // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. : [За ред. Марії Зубрицької]. – Львів : Літопис, 2002. – С. 425–445.

Мукаржовский Я. Основные принципы авангарда // Исследования по эстетике и теории искусства / Ян Мукаржовский : [Пер. с чешск., cост. и коммент. Ю. М. Лотмана и О. М. Малевича]. – М. : Искусство, 1994. – С. 570–580.

Мукаржовский Я. Эстетическая норма / Исследования по эстетике и теории искусства / Ян Мукаржовский : [Пер. с чешск., cост. и коммент. Ю. М. Лотмана и О. М. Малевича]. – М. : Искусство, 1994. – C. 162–171.

Мукаржовский Я. Эстетическая функция, норма и ценность как социальные факты / Исследования по эстетике и теории искусства / Ян Мукаржовский : [Пер. с чешск., cост. и коммент. Ю. М. Лотмана и О. М. Малевича]. – М. : Искусство, 1994. – С. 35–121.

Чижевський Д. Історія української літератури / Чижевський Дмитро Іванович. – К. : ВЦ «Академія», 2008. – 568 с.

Чижевський Д. Український літературний барок: нариси / Чижевський Дмитро : [Підготовка тексту та мовна редакція Леоніда Ушкалова ; вступна стаття Олекси Мишанича]. – Х. : Акта, 2003. – 460 с.

Якобсон Р. Лингвистика и поэтика / Роман Якобсон // Структурализм: «за» и «против» : Сб. cтатей : [Пер. с англ., франц., нем., чешского, польского и болгарского языков ; Под ред. Е. Я. Басина и М. Я. Полякова]. – М. : Прогресс, 1975. – С. 46–54.

Якобсон Р. Футуризм // Работы по поэтике: Переводы / Роман Якобсон : [Сост. и общ. ред. М. Л. Гаспарова]. – М. : Прогресс, 1987. – С. 414–417.

Якобсон Р. Что такое поэзия? / Роман Якобсон // Русская литература. – 2007. – № 1. – С. 117–127.

Nezval V. Moderní básnické směry / Vítězslav Nezval. –– Praha : Československý spisovatel, 1979. – 288 s.

Nezval V. Pantomima / Vítězslav Nezval. – Praha : Akropolis, 2004. – 146 s.

Nünning A. Lexikon teorie literatury a kultury / Ansgar Nünning, Jiří Trávníček a Jiří Holý. – Brno : Host, 2006. – 912 s.

Teige K. Poetismus / Karel Teige // Avantgarda známá a neznámá. – Praha : Svoboda, 1971. – Sv. 1. Od proletářského umění k poetismu 1919–1924. – S. 254–261.

Downloads


Переглядів анотації: 417

Опубліковано

30.12.2013

Як цитувати

Zabiiaka, I. V. (2013). РОЛЬ ПОЕТИЗМУ В ЕВОЛЮЦІЇ ЧЕСЬКОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА. Синопсис: текст, контекст, медіа, (3-4). вилучено із https://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/73

Номер

Розділ

Теоретичні обрії літературознавства