КОНЦЕПТ САДУ В РОМАНІ ЛЮБОВІ ГОЛОТИ «ЕПІЗОДИЧНА ПАМ’ЯТЬ»

Автор(и)

  • Iryna Murdza

Ключові слова:

когнітивне літературознавство, концепт, сад, пам’ять, рай

Анотація

Художній концепт саду досліджується на матеріалі роману сучасної української письменниці Л. Голоти «Епізодична пам’ять». Позаяк художній концепт змінний і динамічний, то увагу зосереджено, насамперед, на впливові народнопоетичних, релігійних та естетичних уявлень на репрезентацію концепту саду в романі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Біблія / Український переклад І.Огієнка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bibleonline.ru/bible/ukr

Бовсунівська Т.В. Когнітивна жанрологія та поетика / Т.В. Бовсунівська. – Київ: ВПЦ «Київський університет», 2010. – 180 с.

Воробйова О.П. Когнітивна поетика: здобутки і перспективи / О.П. Воробйова // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. – 2004. – № 635. – С. 18–22.

Голота Л. Епізодична пам’ять: Роман / Л.Голота. – К.: Факт, 2007. – 288 с.

Жаботинская С.А. Теория номинации: когнитивный ракурс / С.А. Жаботинская // Вестник МГУ. – 2003. – Вып. 478. Лексика в разных типах дискурса. – С. 145 – 164.

Жайворонок В.В. Знаки української етнокультури: словник-довідник / В.В. Жайворонок. – К.: Довіра, 2006. – 703 с.

Зусман В.Г. Диалог и концепт в литературе. Литература и музика / В.Г. Зусман. – Нижний Новгород: Деком, 2001. – 168 с.

Маслова В.А. Поэт и культура : Концептосфера Марины Цветаевой: учеб. пособ. / Валентина Авраамовна Маслова. – М. : Флинта, 2004. – 256 с.

Ніконова В.Г. Художній концепт : процедури реконструкції та моделювання (на матеріалі трагедій В. Шекспіра) / В.Г. Ніконова // Вісник КНЛУ. Сер. Філологія. – 2011. – Т. 14. – № 2. – С. 113–122.

Сковорода Г. Повне зібрання творів: У 2-х т. / Григорій Сковорода. – К.: Наукова думка, 1973. – Т. 1. – 532 с.

Стадніченко О.О. Хронотоп у романі Л.Голоти «Епізодична пам’ять»: особливості поетики / О.О. Стадніченко // Вісник Запорізького національного університету Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. – Запоріжжя: ЗНУ. – 2010.– № 1. – С.67–71.

Downloads


Переглядів анотації: 366

Опубліковано

26.04.2014

Як цитувати

Murdza, I. (2014). КОНЦЕПТ САДУ В РОМАНІ ЛЮБОВІ ГОЛОТИ «ЕПІЗОДИЧНА ПАМ’ЯТЬ». Синопсис: текст, контекст, медіа, (1 (5). вилучено із https://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/81

Номер

Розділ

Історія літератури як структура