НАУКА ТА НАУКОВЦІ КРІЗЬ ПРИЗМУ РЕКЛАМИ

Автор(и)

  • L’ubov M. Khavkina

Ключові слова:

реклама, рекламний дискурс, рекламна комунікація, реципієнт, суспільні стереотипи

Анотація

Стаття присвячена дослідженню базових параметрів відображення сфери науки та продукування образів науковців у сучасному рекламному дискурсі, визначенню основних типів і креативно-функціональних різновидів згадування-презентування-візуалізації науковців/псевдонауковців та наукових винаходів/псевдовинаходів у рекламі. Метою є виокремлення й систематизування основних варіантів рекламного креативу, ґрунтованого на такому різновиді образів і мотивів, прямо пов’язаних із фактором авторитетності, як репрезентації в рекламі науки та науковців. Вивчається здатність рекламних текстів до транслювання, формування й руйнування суспільних стереотипів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бутиріна М. В. Стереотипи масової свідомості: особливості формування та функціонування у медіасередовищі : монографія / М. В. Бутиріна. – Дніпропетровськ : Слово, 2009. – 368 с.

Петрушко М. В. Авторитет как фактор убедительного рекламного текста / М. В. Петрушко // Вестник МГУ. Серия 10 : Журналистика. – 2000. – № 2. – С. 35–48.

Подпружнікова О. П. Характерні персонажі в телевізійній рекламі як засіб переконання й залучення уваги реципієнтів / О. П. Подпружнікова // Наукові записки Інституту журналістики : наук. зб. – 2010. – Т. 40. – С. 213–216.

Психология дизайна и рекламы: секреты PR-технологий / С. А. Сидоров. – Минск : Соврем. школа, 2007. – 256 с.

Снічук О. А. Вплив засобів масової інформації на формування гендерних стереотипів [Електронний ресурс] / О. А. Снічук. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/ONG/Psihologia/12_snichuk.doc.htm.

Соловйов С. Г. Реклама в галузі науки і техніки (за матеріалами періодичної преси) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. ком. : спец. 27.00.06 «Прикладні соціально-комунікаційні технології» / Соловйов С. Г. – К., 2007. – 22 с.

Ценев В. Психология рекламы (реклама, НЛП и 25-й кадр) / В. Ценев. – М. : Бератор, 2003. – 200 с.

Downloads


Переглядів анотації: 1077

Опубліковано

26.04.2014

Як цитувати

Khavkina, L. M. (2014). НАУКА ТА НАУКОВЦІ КРІЗЬ ПРИЗМУ РЕКЛАМИ. Синопсис: текст, контекст, медіа, (1 (5). вилучено із https://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/85

Номер

Розділ

Медіа та віртуальна реальність