ВІРШУВАННЯ ОСИПА МАКОВЕЯ ІІ ПЕРІОДУ ТВОРЧОСТІ (1888 – 1897 РР.) (МЕТРИКА І РИТМІКА)

Автор(и)

  • Olena V. Romanytsya

Ключові слова:

віршування, метрика, ритміка, ритмічна форма, силабо-тоніка

Анотація

Статтю присвячено версифікаційним особливостям важливого етапу творчої біографії Осипа Маковея, що засвідчив його становлення як самобутнього поета. На основі віршознавчого аналізу виявлено специфіку метричного та ритмічного репертуару автора, характер переосмислення світової поетичної практики в його творчості; подано докладну характеристику силабо-тонічних розмірів. Вивчення версифікації Осипа Маковея здійснюється з урахуванням здобутків вітчизняної і світової віршознавчої науки.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Антофійчук В., Бунчук Б. Віршування Осипа Маковея / В. Антофійчук, Б. Бунчук // 50 років возз’єднання Північної Буковини з Радянською Україною у складі СРСР: Тези доп. конф./травень 1990/. – Чернівці – Ч.1. – С.113 – 114.

Бунчук Б. Віршування Івана Франка / Борис Бунчук. – Чернівці: Рута, 2000. – 308 с.

Галіп Т. Поезії Осипа Маковея. – У Львові , 1894 р.136 стор./ Теодот Галіп // Зоря. – 1895. – №13. – С.258.

Гаспаров М. Очерк истории русского стиха / М.Гаспаров. – М.: Наука, 1984. – 314 с.

Гаспаров М. Метр и смысл / М.Л.Гаспаров М.: Российский гос. гуманитар. ун-т, 1999. – 298 с.

Качуровський І. Метрика / І. Качуровський. – К.: Либідь, 1994. – 120 с.

Костенко Н. Українське віршування ХХ століття / Н. В. Костенко. – К.: Либідь, 1993. – 232 с.

Лукич В. (Левицький В.) Поезії Осипа Маковея/ Василь Лукич // Зоря. – 1894. – №22. – С.488.

Любімова О.В. Українське віршування 80-х – 90-х ХІХ століття: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філолог. наук: спец. 10.01.06 – теорія літератури / Оксана Василівна Любімова – Тернопіль, 2009 – 20 с.

Маковей О. Твори в 2 т. / [авт. передмови Ф.П. Погребенник; упоряд. та авт. приміток О.В.Мишанич]. – К. : Дніпро, 1990. Т.1. – 1990. – 719, [1] с

Сидоренко Г. К. Від класичних нормативів до верлібру / Г. К. Сидоренко. – К. : Вища школа, 1980. – 184 с.

Центральний державний історичний архів України (м. Львів). – Ф.386. – № 26. – Арк. 76 – 77 зв.

Центральний державний історичний архів України (м. Львів). – Ф.386. – № 26. – Арк. 81.

Центральний державний історичний архів України (м. Львів). – Ф.386. – № 27 – Арк. 132.

Центральний державний історичний архів України (м. Львів). – Ф.386. – № 28. – Арк. 11.

Центральний державний історичний архів України (м. Львів). – Ф.386. – № 28. – Арк. 32.

Центральний державний історичний архів України (м. Львів). – Ф.386. – № 28. – Арк. 33.

Центральний державний історичний архів України (м. Львів). – Ф.386. – № 28. – Арк. 37.

Центральний державний історичний архів України (м. Львів). – Ф.386. – № 28. – Арк. 38.

Центральний державний історичний архів України (м. Львів). – Ф.386. – № 28. – Арк. 49.

Downloads


Переглядів анотації: 390

Опубліковано

07.05.2014

Як цитувати

Romanytsya, O. V. (2014). ВІРШУВАННЯ ОСИПА МАКОВЕЯ ІІ ПЕРІОДУ ТВОРЧОСТІ (1888 – 1897 РР.) (МЕТРИКА І РИТМІКА). Синопсис: текст, контекст, медіа, (1 (5). вилучено із https://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/86

Номер

Розділ

Теоретичні обрії літературознавства