THE BEGINNINGS OF THE PIARISTS ORDER IN LYUBESHIV (NEW DOLSK) IN UKRAINE

Jacek Taraszkiewicz

Анотація


The article is a continuation of the researches in activity of Piarist Order during the First Polish–Lithuanian Commonwealth, which have been published in numerous international publications. The main affairs of the Order both in a field of school and theatre education are analized in this paper. First of all the characteristics and specificity of the beginning of the Order in Western Ukraine, by the example of the construction of religious house and school in Lyubeshiv (New Dolsk) in Ukraine, are accented.

The ways of creating a new religious centre, and complex of works related to infrastructure of religious and school forms of support and development of activity of monks are defined. Much attention is paid to cooperation of the Order with patrons – usually the people which were directly related to the spread of education and promotion of theatre education. They were mainly the representatives of local nobility and aristocracy, but also social and educational figures.

The article contains a bibliography and appendix with the list of analyzed sources.


Ключові слова


Piarists Order; schooling; theatre education

Повний текст:

PDF (Polish)

Посилання


Ausz M. Szkoły pijarskie w Radomiu // Mariusz Ausz. – Szkice z dziejów radomskiej oświaty. – red. A. Duszyk, K. Latawiec. – Radom 2014.

Biegański S. Szkoły pijarskie w Polsce // Stanisław Biegański. –„Muzeum”, t. XIII, 1897.

Buba J. Pijarzy w Polsce, próba charakterystyki // Jan Buba. – „Nasza Przeszłość” 1962, t. XV.

„Dzieje Dobroczynności”,1820, nr 23.

J. Łukaszewicz Historya szkół w Koronie i w Wielkim Księstwie Litewskiem od najdawniejszych czasów aż do roku 1794 /Łukaszewicz Józef/ t. IV, Poznań 1851.

Moszyński A. (oprac.) Kronika Kollegium Lubieszowskiego xx. Pijarów /Antoni Moszyński/ Kraków 1876.

Postek S. Dzieje szkoły pijarskiej w Łukowie 1701–1833 // Sławomir Postek. – „Analekta. Studia i materiały z dziejów nauki”, R. V, 1996, z. 2.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.