ПОЧАТКИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРДЕНУ ПІАРІВ У ЛЮБЕШОВІ (НОВИЙ ДОЛЬСЬК) В УКРАЇНІ

Jacek Taraszkiewicz

Анотація


Стаття є продовженням досліджень із діяльності ордену піарів у Першій Речі Посполитій, які були опубліковані в численних міжнародних виданнях. У статті проаналізовано діяльність ордену у царинах як шкільної освіти, так і театральної освіти. Насамперед акцентовані характеристика і специфіка початків ордена в Західній Україні, на прикладі будівництва релігійного дому та школи в Любешові (Новий Дольськ) в Україні.

Висвітлено шляхи створення нового релігійного центру, робіт, пов’язаних із інфраструктурою релігійних і шкільних форм підтримки та розвитку діяльності монахів. Значну увагу приділено співпраці ордена з меценатами – як правило, людьми, що мали безпосередній стосунок до справи поширення освіти та популяризації театральної освіти. Це, насамперед, представники місцевої знаті і аристократії, але також соціально-освітні діячі.

Стаття оснащена бібліографією та додатком із переліком аналізованих джерел.


Ключові слова


орден піарів; шкільництво; театральна освіта

Повний текст:

PDF (Polish)

Посилання


Ausz M. Szkoły pijarskie w Radomiu // Mariusz Ausz. – Szkice z dziejów radomskiej oświaty. – red. A. Duszyk, K. Latawiec. – Radom 2014.

Biegański S. Szkoły pijarskie w Polsce // Stanisław Biegański. –„Muzeum”, t. XIII, 1897.

Buba J. Pijarzy w Polsce, próba charakterystyki // Jan Buba. – „Nasza Przeszłość” 1962, t. XV.

„Dzieje Dobroczynności”,1820, nr 23.

J. Łukaszewicz Historya szkół w Koronie i w Wielkim Księstwie Litewskiem od najdawniejszych czasów aż do roku 1794 /Łukaszewicz Józef/ t. IV, Poznań 1851.

Moszyński A. (oprac.) Kronika Kollegium Lubieszowskiego xx. Pijarów /Antoni Moszyński/ Kraków 1876.

Postek S. Dzieje szkoły pijarskiej w Łukowie 1701–1833 // Sławomir Postek. – „Analekta. Studia i materiały z dziejów nauki”, R. V, 1996, z. 2.
DOI: http://dx.doi.org/10.28925/2311-259x.2018.1.816

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.