TO THE PROBLEM OF DIFFERENTIATION OF TERMS ВОЗДЕЙСТВИЕ AND ВЛИЯНИЕ

Anna Podshyvaylova

Анотація


The article is dedicated to the problem of differentiation of terms «воздействие» («vozdeystvije» – impact, authority) and «влияние» («vlijanije» – influence). Definitions from contemporary scientific and lexicographic sources are analyzed. There is a tendency to non-differentiation of these terms and to «elimination» of value of the word «воздействие». The differentiation of these terms is necessary not only for scientific theoretical conception, but also for finding out more suitable translation to other languages. Definition of terms «воздействие» and «влияние» (based on accounting of the etymology aspect) are offered.

Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


Blakar R. M. Yazyk kak instrument sotsyalnoi vlasti (teoretiko-empiricheskie issledovaniia yazyka i yego ispolzovaniia v sotsialnom kontekste) / R. M. Blakar; per. s angl. N. I. Laufer // Yazyk i modelirovanie sotsialnogo vzaimodeistviia : perevody. – М. : Progress, 1987. – S. 88–125.

Weinrich H. Linguistika lzhi / H. Weinrich; per. s nem. Ye. G. Kazakevich // Yazyk i modelirovanie sotsialnogo vzaimodeistviia : perevody. – М. : Progress, 1987. – S. 44–87.

Campbell R. Kak na samom dele lubit detei. Maksimov M. Ne tolko lubov / R. Campbell. M. V. Maksimov. – M. : Znanie, 1992. – 187,[5] s.

Ozhegov S. I., Shvedova N. Yu. Tolkovyi slovar russkogo yazyka / S. I. Ozhegov, N. Yu. Shvedova / Rossiiskaia akademiia nauk. Institut russkogo yazyka im. V. V. Vinogradova. – 4-e izd., dopolnennoe. – M. : ITI Tekhnologii, 2003. – 944 s.

Podshyvaylova A. M. Manipulativnoe vozdeistvie v politicheskom diskurse : monografiia / A. M. Podshyvaylova. – K. : IPTs «Kievskii universitet», 2013. – 431 s. – ISBN 978-966-439-680-3.

Rizun V. V., Nepyivoda N. F., Korneev V. M. Lingvistyka vplyvu : monografiia / V. V. Rizun, N. F. Nepyivoda, V. M. Korneev. – K. : VPTs «Kyivskyi universytet», 2005. – 148 s.

Slovar sovremennogo russkogo literaturnogo yazyka : v 17 t. / Akademia nauk SSSR. Institut russkogo yazyka. – Moskva – Leningrad, 1948–1965. – T. 2 (V) / AN SSSR. Institut yazykoznaniia. – M. – L. : Izdatelstvo Akademii nauk SSSR, 1951. – 1393 s.

Ushakov D. N. Bolshoi tolkovyi slovar sovremennogo russkogo yazyka / D. N. Ushakov. – M. : Alta-Print, 2007. – VIII, 1239 s.

Fasmer M. Etimologicheskii slovar russkogo yazyka. V 4 t. T. 1. : A–D / M. Fasmer; per. s nem. i dop. O. N. Trubachova. – 4-e izd., ster. – M. : Astrel ; AST, 2009. – 588,[4] s.

Tsyganenko G. P. Etimologicheskii slovar russkogo yazyka / G. P. Tsyganenko. – 2-e izd., pererab. i dop. – K. : Radianska shkola, 1989. – 511 s.

Shanskii N. M. i dr. Kratkii etimologicheskii slovar russkogo yazyka / N. M. Shanskii, V. V. Ivanov, T. V. Shanskaia; pod red. chl.-kor. AN SSSR S. G. Barkhudarova. – 2-e izd., ispr. i dop. – M. : Prosveshchenie, 1971. – 542 s.

Sheinov V. P. Psikhologicheskoe vliianie / V. P. Sheinov. – Minsk : Kharvest, 2007. – 640 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.