BORYS NAWROCKI’S NEO-POTEBNJAISM

Oleksii Sinchenko

Анотація


The present article deals with the Borys Nawrocki’s book called “Language and poetry” (1925) as a try of building the holistic literary theory based on the Alexander Potebnja’s linguistic approach. The polemical contexts of Borys Nawrocki’s ideas are: Benedetto Croce’s intuitionism, Karl Vossler’s relativism, Neo-Kantianism, Andrei Bely’s symbolism, Russian formalism, Philip Fortunatov’s,  Baudouin de Courtenay’s and Marty’s linguistic theory, experimental psychology etc. In this variety of theories the scientist in series defends principles which are oriented on the Alexander Potebnja’s theory, namely: each text element is important in the artwork only through the relation with the internal form; all the literary work elements can form the figurative representations – the internal form, grammatical form, “game of signs” of the “prosaic meaning” etc.; images are just the transition to the “sense” of work, the literal reception is unacceptable for understanding the work in general.

One of the most important aspects of Nawrocki’s literary theory became the understanding the word as a relationship between human being and space. In the flowing of the materialistic science of the twenties this refrain has remained almost unnoticed just as his attempt to expand the borders of Potebnja’s theory – in particular to the rhythm analysis, phonics and composition of literary work and poetry.

 


Ключові слова


formalism; image; internal form of word; poetry; language; Alexander Potebnja; reception; thinking

Повний текст:

PDF

Посилання


Akademicheskiye shkoly v russkom literaturovedeniyi. – M.: Nauka, 1975. – 516 s.

Barsht K. Pоststrukturalizm v svete оtkryitiya А. Pоtеbni: (Zаmеtki о rakursah filol. byitiya) / Kоnstantin Barsht // Literaturovedenie kak problema: Tr. nauch. soveta «Nauka о literature v kontekste nauki o kulture». – M., 2001. – S. 347–375.

Beleckiy А.I. Аvtobiografiya / Аleksandr Ivanovich Beleckiy // Beleckiy А.I. Izbranyie trudyi po teorii literaturyi. – M.: Prosveshchenie, 1964. – S. 5–24.

Belyiy А. Myisl i yazyik: (Filosofiya yazyika А. А. Potebni) / Аndrey Belyiy // Logos. – 1910. – Kn. 2. – S. 240–258.

Biletskyiy L. Poetyko-psyhologichna shkola ta perspektyvy literaturno-naukovoyi krytyky / Leonid Biletskyiy // Nova Ukrayina. – 1923. – Sichen-Lyutyiy. – S. 145–165.

Dzyuba І. Bileckyiy і Potebnya (Іdeyi О.О.Potebni v pracyah О.І.Bileckogo) / Ivan Dzyuba // Dzyuba I Z krynyci lit: U 3 t. – K.: Kyevo-Mogylyanska akademiya, 2006. – Т. 2. – S. 494–503.

Gordynskyiy Ya. Literaturna krytyka podsovyetskoyi Ukrayiny / Yaroslav Gordynskyiy. – Lviv – K., 1939. – 125 s.

Gornfeld A.G. Puti tvorchestva / Arkadiy Georgiyevich Gornfeld. – Petrograd: Kolos, 1922. – 234 s.

Harciyev V. Potebnya і «lapky» / Vasyl Harciyev // Chervonyiy Shlyah. – 1927. – № 12. – S. 116–134.

Lezin B.O. О sochetanii psihologicheskogo metoda izucheniya hudozestvennogo tvorchestva z marksistskim / Boris Lezin // Rodnoy yazyik v shkole. – 1927. – Kn. 6. – S. 90–105.

Navrockyiy B. Mova ta poeziya. Narys z teorii poezii / Borys Navrockyiy. – Kyiv, Harkiv: Knygospilka, 1925. – 241 s.

Navrockyiy B.О. Problema «mitychnogo myslennya» / Borys Oleksandrovych Navrockyiy // Еtnografichnyiy zbirnyk. – 1927. – № 5. – S. 126–142.

Petrov V. Do pytannya pro Potebnyu y Lottse / Viktor Petrov // Zap. ist.-filol. vid. VUAN. – 1926. – Kn. 9. – S. 367–368.

Petrov V. Potebnya y Lottse / Viktor Petrov // Zap. ist.-filol. vid. VUAN. – 1924. – Kn. 4. – S. 259–263.

Petrov V. Rec. na: Navrockyiy B. Mova ta poeziya. Narys z teorii poezii. – H., 1925 / Viktor Petrov // Zapysky Іstoryko-Filologichnogo viddilu UAN. – K., 1927. – Vyp. XII. – 328–334.

Potebya O. Estetika i poetika slova: Zbirnyk. / Oleksandr Potebnya. – K.: Mystetstvo, 1985. – 302 s.

Raynov T. Aleksandr Afanacjyevich Potebnya / Timofyeiy Raynov. – Pg., 1924. – 110 s.

Shklovskiy V. Potebnya / Viktor Shklovskiy // Poetika: Sb. po teorii poet. yaz. – Pg., 1919. – Vyip. I. – S. 3–6.

Shklovskiy V.B. Iskustvo kak priyem / V.B. Shklovskiy // Shklovskiy V.B. О teorii prozyi. – М.: Кrug, 1925. – S. 7–20.

Smirnov А.А. Puti i zadachi nauki о literature / Аleksandr Аleksandrovich Smirnov // Lit. myisl. – 1923. – № 2. – S. 91–109.

Vetuhov О.V. Do rozuminnya Potebni. Krytychno-bibliografichni uvagy / Оleksiy Vasylovych Vetuhov // Naukovyiy Zbirnyk Harkivskoyi naukovo-doslidnoyi Katedry Іstoriyi ukrayinskoyi kultury. – T. 2–3. – (Prysvyachene pamyati prof. О.Potebni). – H., 1926. – S. 11–38.

Vinogradov V.V. О teorii hudozhestvennoy rechi / Viktor Vladimirovich Vinogradov. – M.: Vyissh. shk., 1971. – 240 s.

Vinokur G.O. Filologicheskiye issledovaniya: Lingvistika i poetika / Grigoriy Osipovich Vinokur. – M.: Nauka, 1991. – 451 s.

Zhirmunskiy V. Voprosyi teorii literatury / Viktor Zhirmunskiy. – L.: ACADEMIA, 1928. – 357 s.

Аyzenshtok І. Ya. Potebnyi і my / Іyeremiya Yakovych Аyzenshtok // Zhyttya y revolyutsiya. – 1926. – № 12. – S. 25–36.

Оvsyaniko-Кulikovskiy D. А.А.Potebnya kak yazyikoved-myislitel (Оttisk iz zhurnala «Kievskaya Starina») / Dmitriy Оvsyaniko-Кulikovskiy. – К., 1893. – 60 s.

Оvsyaniko-Кulikovskiy D.N. Lirika – kak osobyiy vid tvorchestva // Оvsyaniko-Кulikovskiy D.N. Sobranie sochineniy. T. 6. – Izd. 3-е. – SPb.: Izd. I.L. Оvsyaniko-Кulikovskoy, 1914. – S. 163–207.

Таmarchenko N.D. «Estetika slovesnogo tvorchestva» M.М.Bahtina i russkaya filosofsko-filologicheskaya tradiciya / Natan Davidovich Таmarchenko. – M.: Izd-vo Kulaginoy, 2011. – 400 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.