«РАБИ НЕ НАРОДЖУЮТЬ ВІЛЬНИХ ДІТЕЙ»: СПРОБА САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИ В «ПОЛЬОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ З УКРАЇНСЬКОГО СЕКСУ» ОКСАНИ ЗАБУЖКО

  • Oksana Pukhonska Київський університет імені Бориса Грінченка, кафедра української літератури, компаративістики та соціальних комунікацій
Ключові слова: пам’ять, культурна амнезія, посттоталітарна травма, література, тоталітаризм, досвід

Анотація

Сучасний світ робить активні спроби знайти пояснення втрат і здобутків минулого століття, котре мало значний вплив на розвиток суспільства і його поведінки супроти викликів нового часу. Представники різних культурних осередків, митці, науковці звертають увагу на нагальність реінкарнації пам’яті, втраченої у трагічних історичних умовах. Література, як мистецтво слова, розважає над відтворенням забутої травми, по-своєму формуючи віднайдений простір історії і зціленого минулого. Запропонована стаття порушує проблему припрацювання травматичної пам’яті у романі Оксани Забужко «Польові дослідження з українського сексу».

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Oksana Pukhonska, Київський університет імені Бориса Грінченка, кафедра української літератури, компаративістики та соціальних комунікацій
доктор філологічних наук, професор

Посилання

Freud S. Wstęp do psychoanalizy / Sygmund Freud ; tłum. S. Kempnerównej i W. Zaniewickiego, Warszawa 2011, 489 s.

Hnatiuk O., Pożegnanie z imperium. Ukraińskie dyskusje o tożsamości / Ola Hnatiuk. – Lublin, 2003. – 350 s.

Jarzębski J. Apetyt na Przemiany / Jerzy Jarzębski. – Kraków, 1997. – 192 s.

Skurczewski D. Literatura jako kompensacja. Inteligencja compador wobec dyskursu hegemonicznego (wstęp do teorii zjawiska) / Dariusz Skurczewski // (P)o zaborach, (p)o wojnie, (p)o PRL. Polski dyskurs postzależnościowy dawniej i dziś ; pod redakcją Hanny Gosk i Ewy Kraskowskiej. – Kraków, 2013. – S. 393-409

Sztompka P. Socjologia. Analiza społeczeństwa / P. Sztompka. – Kraków, 2002. – 720 s.

Wylegała A. Przesiedlenia a pamięć / AnnaWylegała. – Toruń, 2014. – 520 s.

Zabużko O. Badania terenowe nad ukraińskim seksem / Oksana Zabużko ; przełoż. K. Kotyńska. – Warszawa, 2008. – 208 s.

Ґадамер Г. Ґ. Батьківщина і мова // Ганс-Ґеорґ Ґадамер // Герменевтика і поетика. Вибрані твори ; пер. з нім. В. Бабич, М. Кушнір, В. Клочков, Є. Горова, Г. Петросаняк. – Київ, 2001. – 288 c.

Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодерн, / Тамара Гундорова. – Київ, 2005. – 258 с.

Поліщук Я. Із дискурсів і дискусій / Ярослав Полыщук. – Харків 2008. – 288 с.

Потебня О. Думка й мова / Олександр Потебня // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст., за ред. М. Зубрицької. – Львів, 1996. – С. 23-39


Переглядів анотації: 120
Завантажень PDF: 108
Опубліковано
2015-11-02
Розділ
Історія літератури як структура