«ФРАНЦУЗЬКИЙ РОМАН» ФРЕДЕРІКА БЕҐБЕДЕ В КОНТЕКСТІ САМОРЕПРЕЗЕНТАТИВНОЇ ТВОРЧОСТІ ПИСЬМЕННИКА

  • Tetiana Cherkashyna доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри романської філології та перекладу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: автобіографія, подвійна нарація, саморепрезентація, автоміфологізація, автопортрет, автообраз

Анотація

У статті розглянута автобіографічна проза Фредеріка Беґбеде, одного з найвідоміших сучасних французьких письменників, творчість якого вимагає ґрунтовнішого літературознавчого вивчення. Основним об’єктом дослідження стала референційна автобіографія письменника «Французький роман», побудована за принципом подвійної оповіді – тоді і тепер. Значну увагу приділено специфіці саморепрезентації письменника, його моральному та фізичному автопортретові, представленим в автобіографії. Актуалізовано питання письменницької автоміфологізації. Подальше вивчення цієї проблематики дасть змогу краще осягнути сутність прозової письменницької саморепрезентації.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Tetiana Cherkashyna, доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри романської філології та перекладу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
доктор філологічних наук

Посилання

Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / М. М. Бахтин. – М. : Искусство, 1986. – 445 с.

Беґбеде Ф. Французький роман : [роман] / Ф. Беґбеде ; пер. з фр. Леоніда Кононовича. – Харків : Фоліо, 2011. – 190 с. – (Карта світу).

Галич О. А. Документальна література та глобалізаційні процеси у світі : [монографія] / О. А. Галич. – Луганськ : СПД Рєзніков В. С., 2013. – 264 с.

Галич О. А. Fiction i non fiction у літературі : проблеми теорії та історії : [монографія] / О. А. Галич. – Луганськ : СПД Рєзніков В. С., 2013. – 368 с.

Черкашина Т. Ю. Імітаційні ігри як складова сучасних автобіографічних творів (на прикладі романів Фредеріка Бегбеде) / Т. Ю. Черкашина // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка: Філологічні науки. – 2009. – № 19. – С. 30–37.

Черкашина Т. Ю. Міфологізація власного життя в сучасних художньо-автобіографічних творах (на прикладі романів Фредеріка Бегбеде) / Т. Ю. Черкашина // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць. – Вип. 33 / редкол. : Г. Ф. Семенюк (гол. ред.), А. В. Козлов (відп. ред.) та ін. – Ч. 2. – К. : Твім інтер, 2009. – С. 404–409.

Beigbeder F. 99 francs : [roman] / Frédéric Beigbeder. – Paris : Grasset, 2000. – 288 p.

Beigbeder F. Au secours pardon : [roman] / Frédéric Beigbeder. – Paris : Grasset, 2007. – 324 p.

Beigbeder F. L’amour dure trois ans : [roman] / Frédéric Beigbeder. – Paris : Grasset, 1997. – 240 p.

Beigbeder F. L’Egoïste romantique : [roman] / Frédéric Beigbeder. – Paris : Grasset, 2005. – 414 p.

Beigbeder F. Un roman français : [roman] / Frédéric Beigbeder. – Paris : Grasset, 2009. – 285 p.

Beigbeder F. Vacances dans le coma : [roman] / Frédéric Beigbeder. – Paris : Grasset, 1994. – 238 p.

Gasparini Ph. Est-il je? Roman autobiographique et autofiction / Ph. Gasparini. – Paris : Seuil, 2004. – 400 p.


Переглядів анотації: 160
Завантажень PDF: 133
Опубліковано
2016-03-30
Розділ
Історія літератури як структура