«ФРАНЦУЗЬКИЙ РОМАН» ФРЕДЕРІКА БЕҐБЕДЕ В КОНТЕКСТІ САМОРЕПРЕЗЕНТАТИВНОЇ ТВОРЧОСТІ ПИСЬМЕННИКА

Tetiana Cherkashyna

Анотація


У статті розглянута автобіографічна проза Фредеріка Беґбеде, одного з найвідоміших сучасних французьких письменників, творчість якого вимагає ґрунтовнішого літературознавчого вивчення. Основним об’єктом дослідження стала референційна автобіографія письменника «Французький роман», побудована за принципом подвійної оповіді – тоді і тепер. Значну увагу приділено специфіці саморепрезентації письменника, його моральному та фізичному автопортретові, представленим в автобіографії. Актуалізовано питання письменницької автоміфологізації. Подальше вивчення цієї проблематики дасть змогу краще осягнути сутність прозової письменницької саморепрезентації.


Ключові слова


автобіографія; подвійна нарація; саморепрезентація; автоміфологізація; автопортрет; автообраз

Повний текст:

PDF

Посилання


Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / М. М. Бахтин. – М. : Искусство, 1986. – 445 с.

Беґбеде Ф. Французький роман : [роман] / Ф. Беґбеде ; пер. з фр. Леоніда Кононовича. – Харків : Фоліо, 2011. – 190 с. – (Карта світу).

Галич О. А. Документальна література та глобалізаційні процеси у світі : [монографія] / О. А. Галич. – Луганськ : СПД Рєзніков В. С., 2013. – 264 с.

Галич О. А. Fiction i non fiction у літературі : проблеми теорії та історії : [монографія] / О. А. Галич. – Луганськ : СПД Рєзніков В. С., 2013. – 368 с.

Черкашина Т. Ю. Імітаційні ігри як складова сучасних автобіографічних творів (на прикладі романів Фредеріка Бегбеде) / Т. Ю. Черкашина // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка: Філологічні науки. – 2009. – № 19. – С. 30–37.

Черкашина Т. Ю. Міфологізація власного життя в сучасних художньо-автобіографічних творах (на прикладі романів Фредеріка Бегбеде) / Т. Ю. Черкашина // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць. – Вип. 33 / редкол. : Г. Ф. Семенюк (гол. ред.), А. В. Козлов (відп. ред.) та ін. – Ч. 2. – К. : Твім інтер, 2009. – С. 404–409.

Beigbeder F. 99 francs : [roman] / Frédéric Beigbeder. – Paris : Grasset, 2000. – 288 p.

Beigbeder F. Au secours pardon : [roman] / Frédéric Beigbeder. – Paris : Grasset, 2007. – 324 p.

Beigbeder F. L’amour dure trois ans : [roman] / Frédéric Beigbeder. – Paris : Grasset, 1997. – 240 p.

Beigbeder F. L’Egoïste romantique : [roman] / Frédéric Beigbeder. – Paris : Grasset, 2005. – 414 p.

Beigbeder F. Un roman français : [roman] / Frédéric Beigbeder. – Paris : Grasset, 2009. – 285 p.

Beigbeder F. Vacances dans le coma : [roman] / Frédéric Beigbeder. – Paris : Grasset, 1994. – 238 p.

Gasparini Ph. Est-il je? Roman autobiographique et autofiction / Ph. Gasparini. – Paris : Seuil, 2004. – 400 p.
DOI: http://dx.doi.org/10.28925/2311-259X.2016%281%29618

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.