ЗМІНА СТИЛІВ ЖИТТЯ У ПОСТРАДЯНСЬКІЙ РОСІЇ: ФЕНОМЕН «КУЛЬТУРНОГО ПРОМІЖКУ»

Natalia Poltavtseva

Анотація


Зміна стилів життя у пострадянській Росії проаналізована з позиції авторського концепту «культурного проміжку» – часу, відзначеного радикальною зміною всіх культурних цінностей. Пострадянська Росія досліджується: а) в контексті зміни культурних парадигм; б) в ситуації, що здатна викликати культурний індетермінізм і, відповідно, стресовій з погляду антропологічного і культурного, в) і, нарешті, досліджується як ситуація постмодерна. Під таким освітленням виокремлено три типи людської реакції на стрес (традиціоналістськи-консервативна, агресивно-деструктивна, адаптивно-конструктивна) й проаналізовано різноманітні соціальні групи, що їм відповідають. Однак незалежно від приналежності до тієї чи іншої групи, людина «культурного проміжку» – це маргінал, із усіма звідси належними наслідками. Автор також вдається до спроби соціально-культурного прогнозування, спираючись на матеріал художньої культури (літератури).

Ключові слова


стиль життя; «культурний проміжок»; зміна культурних парадигм; стресова ситуація; адаптація; культурний маргіналізм

Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


REFERENCES (TRANSLITERATED)

Berger, P. L., & Luckmann, T., The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge. Garden City. – NY: Anchor Books, 1966. – 219 р.

Castells M. The information age: Economy, society and culture. Vol. II, The power of identity. – Malden: Blackwell, 1997. – 461 p.

Ionin L. G. Sotsiologiya kultury / L. G. Ionin. – M.: Logos, 1996. – 278 s. (in Russian).
DOI: http://dx.doi.org/10.28925/2311-259X.2016%282%2998.57

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.