КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО СТУДІЙ НАД УКРАЇНСЬКИМ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВОМ КІНЦЯ ХІХ - ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Автор(и)

  • Lesia Demska-Budyuliak

DOI:

https://doi.org/10.28925/2311-259X.2016(1)115

Ключові слова:

українське літературознавство, культурні студії, традиція, історичний дискурс, неокласичний дискурс

Анотація

У статті здійснено спробу розглянути українське літературознавство кінця ХІХ – початку ХХ ст. як компонент культури. Методологічним підґрунтям виступила теорія культурних студій. Виокремлено два центральні дискурси становлення нового українського літературознавства – історичний та неокласичний. Джерелом розмежування виступає приналежність кожного з дискурсів до певної культурної традиції. Історичну традицію визначаємо як герметичну, лінійну, таку, що схильна до міфологізації національної історії та культури. Натомість неокласичну традицію визначаємо як відкриту, інтегральну, позаісторичну, зосереджену на питаннях морфології культури. Такий підхід дає змогу вивчати українське літературознавство у тісному зв’язку з соціально-культурними процесами та практиками.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Bocock R., The culture formations of modern society / Formations of Modernity / Ed. Stuard Hall and Bram Gieben / Robert Bocock. – The Open University 1992.

Burzyńska A., Burzyńska і M. P., Teorie Literatury XX wieku / Anna Burzyńska, Michał Paweł Burzyńska – Kraków: «Znak», 2006.

Geertz C., Wiedza lokalna. Dalsze eseje z zakresu antropologii interpretatywnej / Clifford Geertz / tłum. D. Wolska, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, 2005.

Habib M. A. R., A History of Literary Theory and Criticism from Plato to the Present / M. A. R. 'Rafey' Habib / – Malden, MA: Blackwell Publishing, 2008.

Kinneavy J. L., A Theory of Discourse: The Aims of Discourse / James L. Kinneavy / – W. W. Norton & Company, 1980.

The Work of Representation: Cultural Representations and Signifying Practices / Ed. S. Hall / – London: The Open University, 1997. – S. 25.

Білецький Л., Основи літературно-наукової критики / Леонід Білецький / Прага: «Український громадсько-видавничий фонд», 1925. – С. 46.

Вольфлин Г., Ренесанс и барокко / Генрих Вольфлин/ – С-Пб.: Азбука-классика, 2004.

Гадамер Г.-Г., Істина і метод. Основи філософської герменевтики. Том І. Герменевтика / Ганс-Георг Гадамер/ Пер. з нім. Ол. Мокровольського. – К.: «Юніверс», 2000.

Гатальска С., Філософія культури: навчальний посібник / Гатальська Стелла / – К.: «Либідь», 2005. – С. 118.

Гуссерль Э., Начало геометрии / Эдмунд Гуссерль / Пер. с франц. и нем. М. Маяцкого. – М.: «Ad Marginem»,1998. – С. 212.

Иглтон Т., Теория литературы. Введение / Тери Иглтон / – М.: «Территория будущего», 2010.

Каллер, Дж., Теория литературы: краткое введение / Джонатан Каллер/ Пер. с англ. А. Георгиева. ― М.: «Астрель: ACT», 2006. – С. 23.

Кун Т., Структура наукових революцій / Томас Кун / – К.: Port-Royal, 2001.

Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі / Соломія Павличко / – К.: «Либідь», 1999.

Современная западная философия. Словарь. – М.: «Изд. политической литературы», 1991.

Фуко М., Археологія знання / Мішель Фуко / Пер. з франц. Віктор Шовкун. К.: «Основи», 2003. – С. 59.

Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. 1. Гештальт и действительность / Освальд Шпенглер / Пер. с нем., вступ. ст. и примеч. К.А. Свасьяна. – М.: «Мысль», 1998.

Элиот Т.С., Традиция и индивидуальный талант // Томас Стернз Элиот. Назначение поэзии. Статьи о литературе / Томас Стернз Элиот / Пер. с англ. А. М. Зверева – К.: «AirLand», 1997, Москва: ЗАО «Совершенство», 1997.

Downloads


Переглядів анотації: 374

Опубліковано

31.03.2016

Як цитувати

Demska-Budyuliak, L. (2016). КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО СТУДІЙ НАД УКРАЇНСЬКИМ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВОМ КІНЦЯ ХІХ - ПОЧАТКУ ХХ СТ. Синопсис: текст, контекст, медіа, (1(13), 1–13. https://doi.org/10.28925/2311-259X.2016(1)115

Номер

Розділ

Теоретичні обрії літературознавства