ЗМІНА СТИЛІВ ЖИТТЯ У ПОСТРАДЯНСЬКІЙ РОСІЇ: ФЕНОМЕН «КУЛЬТУРНОГО ПРОМІЖКУ»

  • Natalia Poltavtseva Институт «Русская антропологическая школа» Российского государственного гуманитарного университета, Москва
Ключові слова: стиль життя, «культурний проміжок», зміна культурних парадигм, стресова ситуація, адаптація, культурний маргіналізм

Анотація

Зміна стилів життя у пострадянській Росії проаналізована з позиції авторського концепту «культурного проміжку» – часу, відзначеного радикальною зміною всіх культурних цінностей. Пострадянська Росія досліджується: а) в контексті зміни культурних парадигм; б) в ситуації, що здатна викликати культурний індетермінізм і, відповідно, стресовій з погляду антропологічного і культурного, в) і, нарешті, досліджується як ситуація постмодерна. Під таким освітленням виокремлено три типи людської реакції на стрес (традиціоналістськи-консервативна, агресивно-деструктивна, адаптивно-конструктивна) й проаналізовано різноманітні соціальні групи, що їм відповідають. Однак незалежно від приналежності до тієї чи іншої групи, людина «культурного проміжку» – це маргінал, із усіма звідси належними наслідками. Автор також вдається до спроби соціально-культурного прогнозування, спираючись на матеріал художньої культури (літератури).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Natalia Poltavtseva, Институт «Русская антропологическая школа» Российского государственного гуманитарного университета, Москва
кандидат філологічних наук

Посилання

REFERENCES (TRANSLITERATED)

Berger, P. L., & Luckmann, T., The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge. Garden City. – NY: Anchor Books, 1966. – 219 р.

Castells M. The information age: Economy, society and culture. Vol. II, The power of identity. – Malden: Blackwell, 1997. – 461 p.

Ionin L. G. Sotsiologiya kultury / L. G. Ionin. – M.: Logos, 1996. – 278 s. (in Russian).


Переглядів анотації: 189
Завантажень PDF: 313
Опубліковано
2016-06-30
Як цитувати
Poltavtseva, N. (2016). ЗМІНА СТИЛІВ ЖИТТЯ У ПОСТРАДЯНСЬКІЙ РОСІЇ: ФЕНОМЕН «КУЛЬТУРНОГО ПРОМІЖКУ». Синопсис: текст, контекст, медіа, (2(14), 10–19. https://doi.org/10.28925/2311-259X.2016(2)98.57
Розділ
Теоретичні обрії літературознавства