Продуктивність вторинних дієслів у художньому дискурсі ХХ століття (на матеріалі прози Ю. Яновського, М. Стельмаха, О. Гончара)

Автор(и)

  • Valentyna Zaiets Київський університет імені Бориса Грінченка, кафедра української мови

DOI:

https://doi.org/10.28925/2311-259x.2018.3.6

Ключові слова:

афікс, дериваційний потенціал, дієслово, динаміка, парадигма

Анотація

Розглянуто продуктивність словотвірних типів дієслів на матеріалі близько 1200 одиниць дієслівних лексем, залучених за допомогою методу фрагментарної вибірки із творів М. Стельмаха, Ю. Яновського (роман у новелах «Вершники»), роману «Собор» О. Гончара. Художня проза цих письменників демонструє становлення українськомовної словотвірної традиції на різних етапах історичного розвитку, а також класичні зразки ідіостилю, які досі є об’єктами наукового аналізу мовознавців. Метою праці є дослідження словотвірних моделей дієслів у художній прозі ХХ століття. Завдання розвідки – порівняти моделі різноструктурних дієслів у зазначених творах. Є підстави стверджувати, що сталість моделей словотворення дієслівного корпусу є основним джерелом поповнення лексики усіх функціональних стилів сучасної української мови. Прогнозовано, що ця тенденція матиме вплив на  україністику в майбутньому. Тому актуальність дослідження полягає не лише в науковому аналізі знакових репрезентацій певних періодів функціонування мови, а і в визначенні закономірностей її подальшого розвитку. 

У процесі дослідження з’ясовано роль вторинних дієслів із різноструктурними формантами для експлікації дій, станів, процесів, їх динаміки в художньому тексті. Показано роль і значення формантів у творенні моделей дієслів. Увагу зосереджено на продуктивних дієслівних афіксах художньої прози. Зафіксовано роль словотворчих формантів для передачі продуктивності дії, процесу, стану. У подальшому потребують студіювання дієслівні парадигми інших жанрів художньої літератури.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Valentyna Zaiets, Київський університет імені Бориса Грінченка, кафедра української мови

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови

Посилання

REFERENCES (TRANSLITERATED)

Babakova, O. (2007). Semantychna struktura ta funkcyonuvannja dyjeslyv zvuchannja (Abstract of the doctoral dissertation, Zaporizhzhia National University). (in Ukrainain)

Bіlodіd, І. (1955). Mova і styl romanu “Vershnyky” Y. Yanovskoho.. Kyiv: Vydavnytstvo AN URSR. (in Ukrainain)

Domylivska, L. (2011). Іdyostul Yuriia Yanovskoho v konteksti lingvoestetychnyh paradygm І polovyny ХХ st. Kyiv. (in Ukrainain)

Honchar, O. (1989). Sobor. Kyiv: Dnіpro. (in Ukrainain)

Horodenska, K., & Kravchenko, M. (1981). Slovotvіrna struktura slova (vidimennі deryvaty). Kyiv: Naukova dumka. (in Ukrainain)

Kots, T. (2010). Literaturna norma u funktsionalno-stylovii i strukturnii paradyhmi. Kyiv: Lohos. (in Ukrainain)

Kushlyk, O. (2014). Kontynuum slovotvirnykh znachen deryvativ verbalnoi zony typovoi slovotvirnoi paradyhmy vidsubstantyvnykh diiesliv iz semantykoiu “obrobliaty obiekt nazvanoiu tvirnym imennykom rechovynoiu”. Rіdnyi krai, 1, 63–69. (in Ukrainain)

Laguta, T. (2003). Semantyko-typolohichna kharakterystyka vidsubstantyvnykh diiesliv suchasnoi ukrainskoi movy (Abstract of the doctoral dissertation, V. N. Karazin Kharkiv National University). Kharkіv. (in Ukrainain)

Macko, L. (2003). Stylіstyka ukrainskoi movy. Kyiv: Vysha shkola. (in Ukrainain)

Masenko, L. (Ed.). (2005). Ukrainska mova u ХХ storichchi: istoriia linhvotsydu: dokumenty i materialy. Kyiv. (in Ukrainain)

Ponomariv, O. (1999). Kultura slova. Movnostylistychni porady. Kyiv: Lybid. (in Ukrainain)

Stelmah, M. (1983) Tvory. Vol. 4. Kyiv: Dnipro. (in Ukrainain)

Yanovskyi, Y. (1987). Vershnyky. Kyiv: Dnіpro. (in Ukrainain)

Downloads


Переглядів анотації: 474

Опубліковано

31.10.2018

Як цитувати

Zaiets, V. (2018). Продуктивність вторинних дієслів у художньому дискурсі ХХ століття (на матеріалі прози Ю. Яновського, М. Стельмаха, О. Гончара). Синопсис: текст, контекст, медіа, (3(23), 55–65. https://doi.org/10.28925/2311-259x.2018.3.6

Номер

Розділ

Лінгвістичний аналіз художнього тексту