Семантичний контраст і нерівність в позиції звертання (на матеріалі англомовної художньої прози)

  • Iryna Tryshchenko Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Інститут філології https://orcid.org/0000-0003-2695-0365
Ключові слова: семантичний контраст і нерівність, художній текст, звертання, оцінний компонент, контекст

Анотація

Стаття присвячена актуалізації в позиції звертання стилістичних прийомів, які базуються на семантичному контрасті і нерівності. Зокрема, предметом дослідження є функціонування вказаних звертань в художньому тексті. Актуальність теми зумовлена необхідністю отримання нових поглиблених знань про експресивні засоби художнього тексту, які є вкрай важливими для його адекватного розуміння, інтерпретації і перекладу. Мета цієї статті: дослідити функціонування звертань, у яких актуалізуються побудовані на семантичному контрасті і нерівності стилістичні прийоми. В ході дослідження застосовувались методи семантичного, контекстуального аналізу і елементи прагматичного аналізу. Серед контрастних звертань спочатку аналізуються іронічні звертання, які часто включають оцінний компонент конотації. В залежності від контексту оцінний компонент в таких звертаннях може змінювати свій знак на протилежний: з негативного на позитивний і навпаки. Розглядаються приклади нереферентного вживання звертань для створення іронічного смислу. При аналізі оксиморонів-звертань застосовуються положення теорії семантичної комбінаторики М. В. Нікітіна. Встановлюється, що відношення контрадикторності можуть виникати не тільки всередині синтагми-звертання, але і між звертанням та іншою частиною висловлювання. Характеризуються типи такої контрадикторності, а саме: семантична і стилістична. Аналізуються типи градації і частотність їх актуалізації в позиції звертання. Окрім цього, виявляються можливості розташування звертань — компонентів градації в тексті (контактне і дистантне). Визначається роль авторського мовлення в адекватній емінтерпретації емоційно-оцінних звертань, які є компонентами градації. Вживання вказаних вище стилістичних прийомів в звертаннях поєднується з оцінним компонентом, сигналізуючи про позитивне чи негативне ставлення мовця до адресата і про певну реакцію мовця на конкретну ситуацію спілкування. Подальше вивчення звертань перспективне у взаємозв’язку з іншими засобами вираження категорії адресатності, а також в плані виявлення їх жанрової специфіки і особливостей актуалізації інших стилістичних прийомів в позиції звертання.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Iryna Tryshchenko, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Інститут філології

Кандидат філологічних наук, магістр лінгвістики Ланкастерського університету (Велика Британія), доцент кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови

Посилання

Arnold, I. (2002). Stilistika. Sovremennyi angliyskiy yazyk [Stylistics. Modern English Language]. Moscow: Flinta; Nauka.

Braine, J. (2002). Room at the Top. London: Arrow.

Christie, A. (1978). The Man in the Brown Suit. Frogmore: Triad Panther.

Coward, N. (1979). Plays: One. London: Eyre Methuen.

Francis, D. (2000). Nerve. London, Sydney: Pan Books.

Galperin, I. (2010). Stilistika angliyskogo yazyka [Stylistics of the English Language]. Moscow: Librokom.

Hailey, A. (1986). Strong Medicine. New York: Dell Publishing.

Maugham, W. S. (1974). Three Comedies. New York: Washington Square Press.

Nikitin, M. (2007). Kurs lingvisticheskoi semantiki [Course in Linguistic Semantics]. Saint-Petersburg: RGPU named after Herzen.

Pocheptsov, G. jr. (1987) Kommunikativnyje aspekty semantiki [Communicative Aspects of Semantics]. Kyiv: KGU.

Pokhodnya, S. (1984). Yazykovyie sredstva vyrazheniya ironii v angloyazychnoi khudozhestvennoi prose [Linguistic Means of Expressing Irony in English Literary Prose]. (Abstract of PhD thesis). Kyiv.

Saroyan, W. (1975). Selected Short Stories. Moscow: Progress Publishers.

Segal, E. (1981). Man, Woman and Child. Frogmore: Granada Publishing.

Shaw, J. B. (1989). Heartbreak House. Harmondsworth: Penguin.

Updike, J. (1987). Of the Farm. Moscow: Raduga Publishers.


Переглядів анотації: 82
Завантажень PDF: 67
Опубліковано
2020-06-30
Як цитувати
Tryshchenko, I. (2020). Семантичний контраст і нерівність в позиції звертання (на матеріалі англомовної художньої прози). Синопсис: текст, контекст, медіа, 26(2), 66–72. https://doi.org/10.28925/2311-259x.2020.2.7
Розділ
Лінгвістичний аналіз художнього тексту