Витворення авторського лексичного і семантичного словника у драматургічній практиці Олександра Ірванця

Автор(и)

  • Олена Бондарева Київський університет імені Бориса Грінченка, Інститут філології http://orcid.org/0000-0001-7126-452X

DOI:

https://doi.org/10.28925/2311-259x.2021.3.7

Ключові слова:

ідентичність, аутоідентифікація, ментальні цінності, драматургічне письмо, деструкція радянських наративів, тоталітарна травма, суб’єктність, авторська лексика, семантична метаметафора

Анотація

Предметом дослідження є лексико-семантичні особливості карнавально-іронічного драматургічного письма О. Ірванця. Об’єктом дослідження стали драми «Маленька п’єса про зраду для однієї актриси», «Електричка на Великдень», «Recording», «Прямий ефір», «Брехун з Литовської площі». Мета статті — проаналізувати драми письменника крізь призму ключових слів, авторських семантичних конструкцій, неологізмів та інших особливостей художньої мови. Ефективним методом для досягнення поставленої мети є лексико-семантичний і стилістичний аналізи.

У результаті дослідження з’ясовано, що в драмах О. Ірванець піддає естетичній деструкції радянські міфи і формулює цілу низку художньо закамуфльованих питань, пов’язаних із цивілізаційним вибором посттоталітарної України та адресованих читачам / слухачам / глядачам його творів. Важливими для письменника в його драматургічному доробку стають питання тоталітарного травматичного досвіду українців і його постколоніального пережиття, симулятивної реальності та її естетичних репрезентацій, суб’єктності / несуб’єктності українства на межі ХХ–ХХІ століть, повернення українців до власної мови й ментальних цінностей. Ці питання він не декларує безпосередньо, а розв’язує на рівнях глобальних концептуальних метафор, символічного поля, авторського словотворення, антиутопічних модусів, асоціацій і алюзій, сполучення різномовних та різнодискурсних фрагментів і реплік, палких дискусій, зокрема й внутрішніх. Увесь цей регістр засобів покликаний спонукати українців як першого порадянського десятиліття, так наступних років до самоусвідомлення, цивілізаційного самовизначення та пошуків власної суб’єктної ідентичності.

Новизна дослідження полягає в інтерпретації текстів на підставі виявлених лексико-семантичних особливостей. Перспективою дослідження є розгляд його результатів у контексті всієї творчості О. Ірванця, а також у зіставленні з лексико-семантичними особливостями творчості інших драматургів-постмодерністів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Олена Бондарева, Київський університет імені Бориса Грінченка, Інститут філології

Доктор філологічних наук, професор кафедри української літератури, компаративістики і грінченкознавства

Посилання

Bondareva, O. (2006). Mif i drama u novitnomu literaturnomu konteksti: ponovlennia strukturnoho zviazku cherez zhanrove modeliuvannia [Myth and drama in the latest literary context: the renewal of the structural connection through genre modeling]. Chetverta khvylia.

Herasymenko, N. (2010). Populiarna literatura kintsia XX — pochatku XXI st. [Popular literature of the late XX — early XXI century]. Dzhura.Hundorova, T. (2005). Pisliachornobylska biblioteka. Ukrainskyi literaturnyi postmodern [Post-Chernobyl Library. Ukrainian literary postmodern]. Krytyka.

Hundorova, T. (2012). Post-Chornobyl: transgresii katastrofizmu i suchasna ukrainska kultura [Post-Chernobyl: Transgressions of Catastrophism and Contemporary Ukrainian Culture]. In A. Matusiak (Ed.), Ukrainski transgresii XXXXI stolittia: Zvilnyty maibutnie vid mynuloho? Zvilnyty mynule vid maibutnoho? [Ukrainian transgressions of the XX–XXI century: To free the future from the past? Free the past from the future?] (pp. 190–227). LA “Piramida”.

Irvanets, O. (2002). Piat pies [Five plays]. Smoloskyp.

Irvanets, O. (2005). Luskunchyk-2004 [The Nutcracker 2004]. Fakt.

Konovalova, M. (2011). Postmoderni eksperymenty u drami O. Irvantsia “Brekhun z Lytovskoi ploshchi” [Postmodern experiments in O. Irvanets' drama “The Liar from the Lithuanian Square”]. Modern Problems of Linguistics and Literary Studies, 15, 150–152. http://nbuv.gov.ua/UJRN/spml_2011_15_36

Lawsky, Ja. (2014). Ironia w strukturze dramatu: Kasandra Lesi Ukrainki. Dramat w nowych ujeciach teoretycznych Studia slawistyczne, 11, 305–325. Alter Studio.

Masenko, L. (2020). Konflikt mov ta identychnostei u postradianskii Ukraini [Conflict of languages and identities in post-Soviet Ukraine]. Klio.

Zaleska Onyshkevych, L. (2009). Tekst i hra. Moderna ukrainska drama [Text and game. Modern Ukrainian drama]. Litopys.

Downloads


Переглядів анотації: 139

Опубліковано

2021-10-31

Як цитувати

Бондарева, О. (2021). Витворення авторського лексичного і семантичного словника у драматургічній практиці Олександра Ірванця. Синопсис: текст, контекст, медіа, 27(3), 172–177. https://doi.org/10.28925/2311-259x.2021.3.7

Номер

Розділ

Сучасні системи обробки мовних і текстових даних