Лабораторія художнього перекладу корейського наративу українською мовою: «Легенда про Ондаля»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2311-259x.2022.1.6

Ключові слова:

корейсько-український переклад, корейський нарратив, перекладознавчий аналіз, коментований переклад, легенда про Ондаля, Самґук Саґі, корейська література

Анотація

«Легенда про Ондаля» належить до одного з найдавніших творів корейської літературної традиції. Написана у XII ст. китайськими ієрогліфами, нині вона існує в багатьох інтерпретаціях і досі залишається об’єктом наукового аналізу та джерелом художнього натхнення. У роботі запропоновано переклад українською мовою однієї із сучасних інтерпретацій зазначеного корейського наративу. Предметом аналізу є перетворення, які відбуваються з твором: його стилістичними та виражальними засобами тощо. Таким чином, у праці аналізується процес прийняття рішень із відбору певних ресурсів на матеріалі перекладу легенди. Мета такого підходу — показати, чим зумовлені відповідні перекладацькі рішення. Водночас варто зазначити, що розвідка не має на меті провести вичерпний аналіз усіх аспектів, що можуть становити труднощі під час опрацювання корейського тексту, а зосереджується тільки на деяких прикладах. Тож аналіз лише запрошує до діалогу стосовно доцільності та необхідності прийняття певних перекладацьких рішень і тим самим робить наголос на значущості самого процесу авторефлексії під час роботи над іншомовним твором. У роботі було застосовано методи зіставного і порівняльного аналізу з метою опрацювання форм та варіантів перетворень і трансформацій.

У результаті аналізу морфемного і лексичного рівня виразності, культурем (архаїзмів) і топонімів, тропів і фігур мовлення, усталених виразів і фразеологізмів, пареміології в тексті оригіналу та перекладі обґрунтовано рішення перекладача, покликане відтворити образність першоджерела в притаманний мові перекладу спосіб. З огляду на стабільний розвиток кореєзнавчих студій в Україні, а також на дедалі більшу увагу до корейської мови, літератури та культури можна припустити, що робота стане в пригоді на заняттях із художнього перекладу літератури Країни ранкової свіжості. Таким чином, актуальність праці пояснюється практичними потребами філологічної кореїстики, а новизна — майже повною відсутністю перекладених творів, які б супроводжувалися відповідними коментарями.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Андрій Рижков, Національний автономний університет Мексики

кандидат філологічних наук, викладач Національної школи мов, лінгвістики і перекладу

Посилання

Baker, M. (1992). In other words: a coursebook on translation. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203327579

Baker, M., & Saldanha, G. (2009). Routledge Encyclopedia of Translation Studies. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203872062

Grossman, E. (2010). Why Translation Matters. Yale University Press.

Jeong, G. (1996). Yeokju Samguksagi [Samguk Sagi with annotations]. Hangukjeongsinmunhwayeonguwon [Korean Institute for Research on Culture and Spirituality].

Lee, K. (1999). Pyeongganggongju-wa <Gyeonghui>-ui sam yeongu [A study on the lives of Princess Pyunggang and Kyunghee], Hangungmunhangnonchong, 25, 291–314. https://doi.org/10.1080/036012799267891

Miller, C. (2005). Translating Biblical Proverbs in African Cultures: Between Form and Meaning. The Bible Translator, 56(3), 129–144. https://doi.org/10.1177/026009350505600303

Miller-Naudé, C. & Naudé, J. (2010). The translator as an agent of change and transformation: The case of translating biblical proverbs. Old Testament Essays, 23(2), 306–321.

Munhwajaecheong [Cultural Heritage Asministration]. (2012). Chungcheonggwon munhwayusan-gwa geu salm-ui iyagi [The cultural heritage of the Chungcheong region and its narratives], Cheongju-si, Chungcheongbukdomunhwajaeyeonguwon.

Paz, O. (1971). Traducción: literatura y literalidad. Tusquets.

Savin, C. (2018). “Ready for Anything That Comes my Way.” Twelve Poems by Vasile Baghiu”. The AALITRA Review: A Journal of Literary Translation, 13, 102–112.

Venuti, L. (2013). Translation Changes Everything: Theory and Practice. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203074428

Voeltz, F., & Kilian-Hatz, C. (2001). Ideophones. John Benjamins. https://doi.org/10.1075/tsl.44

Downloads


Переглядів анотації: 286

Опубліковано

28.04.2022

Як цитувати

Рижков, А. (2022). Лабораторія художнього перекладу корейського наративу українською мовою: «Легенда про Ондаля». Синопсис: текст, контекст, медіа, 28(1), 36–45. https://doi.org/10.28925/2311-259x.2022.1.6

Номер

Розділ

Переклади та інтерпретації