СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МАНІПУЛЯЦІЇ В РЕКЛАМІ

Автор(и)

  • Inga V. Pogrebnyak Київський університет імені Бориса Грінченка, кафедра української літератури, компаративістики та соціальних комунікацій

Ключові слова:

реклама, маніпуляція, соціально-психологічні аспекти

Анотація

У статті проаналізовано основні соціально-психологічні засади маніпуляції в рекламі, охарактеризовано їхній вплив на споживачів

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Андреева Г. М. Социальная психология: Учебник / Г. М. Андреева. — М.: МГУ, 1988. – С. 66.

Баранов А. Н., Паршин П. Б. Языковые механизмы вариативной интерпретации действительности как средства воздействия на сознание / А. Н. Баранов, П. Б. Паршин // Роль языка в средствах массовой коммуникации. – М., 1986. – С. 100–143.

Бутенко Н. Ю. Соціальна психологія в рекламі [Електронний ресурс] / Н. Ю. Бутенко. – Режим доступу http://www.readbook.com.ua/book/37/935/

Доценко Е.П. Психология манипуляции / Е. П. Доценко // Феномены, механизмы, защита. – М., 1997. – С. 52–71.

Зазыкин В. Г. Психология в рекламе / В. Г. Зазыкин. — М.: Датастром, 1992. – С. 45.

Лебедев-Любимов А.Н. Психология рекламы / А. Н. Лебедев-Любимов. – Питер, 2006. – С. 35.

Лебон Г. Психология народов и масс [Електронний ресурс] / Г. Лебон. – Режим доступу: http://royallib.ru/book/lebon_g/psihologiya_narodov_i_mass.html

Любивый Я.В. Современное массовое сознание; динамика и тенденции развития / Я.В. Любивый. – К., 1933. – С. 99.

Майерс Д. Социальная психология: Пер. с англ. / Д. Майерс. — СПб.: Питер Ком., 1998. – С. 52.

Москаленко В.В. Психологія соціального впливу: навч. посібн. / В. В. Москаленко. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 448 с.

Ортега-и-Гассет X. Восстание масс / X. Ортега-и-Гассет. – М., 1991. – С. 87.

Раковська-Башмакова О. С., Русанова Т. М. Психологічний вплив рекламної діяльності на суспільство [Електронний ресурс] / О. С. Раковська-Башмакова, Т. М. Русанова. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VMSU/200702/07rbosiio.htm

Сороченко В. І. Энциклопедия методов пропаганды. Как нас обрабатывают СМИ, политики и реклама[Електронний ресурс] / В. І. Сороченко. – Режим доступу: http://www.compromat.ru/main/prismi/propaganda.htm

Downloads


Переглядів анотації: 715

Опубліковано

04.12.2013

Як цитувати

Pogrebnyak, I. V. (2013). СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МАНІПУЛЯЦІЇ В РЕКЛАМІ. Синопсис: текст, контекст, медіа, (3-4). вилучено із https://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/62

Номер

Розділ

Медіа та віртуальна реальність