ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ ПРОСТІР ЯК ПЕРСОНАЖ ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ

Автор(и)

  • Olena Y. Bondareva Київський університет імені Бориса Грінченка, кафедра української літератури, компаративістики та соціальних комунікацій

Ключові слова:

віртуальний простір, дискурс, медіа, пастіш, симулякр

Анотація

У статті розглянуто функціонування віртуального простору у сучасних українських п’єсах, зокрема переростання віртуальності у дискурсивну структуру, що пронизує різні рівні текстової організації та сполучає локальні прийоми драматургічного письма з мовою високих технологій та медіа. Порушено проблему деформування адекватності сприйняття реальності, спричиненої ілюзією тотожності об’єкта і його образу, яку породжує віртуальна реальність та мультимедійна інформація. Акцентовано увагу не лише на сценічному моделюванні віртуальної реальності, але і її пастішуванні.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Альтернативня культура: Энциклопедия / Сост. Д.Десятерик. – Екатеринбург: Ультра. Культура. – 2005. – 240 с.

Воеводина Л.Н. Мифология и культура / Л.Н. Воеводина. – М.: Институт общегуманитарных исследований, 2002. – 384 с.

Галкин Д.В. Вирильо // Постмодернизм. Энциклопедия. – Мн.: Интерпрессервис; Книжный Дом. – 2001. – 1040 с.

Гроф С. Космическая игра. Исследование рубежей человеческого сознания: Пер. с англ. / С.Гроф. – М.: Институт трансперсональной психологии, Издательство САТТВА, 2000. – 256 с.

Діброва В. Тягнуть телевізор: П’єса на одну дію // Діброва В. Вибгане / Післямова С.Іванюка. – К.: Критика, 2002. – С.458-461.

Ильин И.П. Постмодернизм. Словарь терминов. – М.: Интрада, 2001. – 348 с.

Маньковская Н.Б. Виртуальная реальность // Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура ХХ века / Под ред. В.В.Бычкова. – М.: Российская политическая энциклопедия, 2003. – 607 с.

Почепцов. Г.Г. Семиотика / Г.Г. Почепцов. – М.: Рефл-бук, К.: Ваклер, 2002. – 432 с.

Разлогов К.Э. Экранная культура // Теоретическая культурология. – М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга; РИК, 2005. – 624 с. – С.557-562.

Семків Р. Фраґменти: ессеї / Післямова С.Матвієнко. – К: Смолоскип, 2001. – С.48.

Стронґовський. Матриця ІІ: Перед і Зад Вантаження // Четвер: Часопис текстів і візії. Проект “Overground” Volume 1. – 2004. – № 19/20. – С.136-143.

Zhdanov Paul. Матриця: Для тих, хто бачив фільм // Четвер: Часопис текстів і візії. Проект “Народні перлини”. – 2003. – № 17. – С.69-77.

Downloads


Переглядів анотації: 387

Опубліковано

30.12.2013

Як цитувати

Bondareva, O. Y. (2013). ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ ПРОСТІР ЯК ПЕРСОНАЖ ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ. Синопсис: текст, контекст, медіа, (3-4). вилучено із https://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/74

Номер

Розділ

Медіа та віртуальна реальність