Тематичні групи фразем у творах Бориса Грінченка

  • Olha Shchoka Київський університет імені Бориса Грінченка
Ключові слова: ідеографічна класифікація фразеологізмів української мови, фразеотематична група, фразеосемантичне поле, варіантно-синонімічна група, фразеосемантичний ряд, структурно-семантична модель

Анотація

У статті розглянуто тематичні групи, семантичні поля та варіантно-синонімічні групи фразем у художніх творах Бориса Грінченка. Створено структурно-семантичні моделі фразеологізмів у прозовій спадщині письменника. У роботі також подано таблиці ідеографічної класифікації стійких словосполучень. На їх основі здійснено статистичні підрахунки в межах фразеотематичних груп. У роботі ми опиралися передусім на ідеографічний поділ фразеологізмів, здійснений Віктором та Дмитром Ужченками. Вчені пропонують виділення мовних універсалій (структурно-семантичних моделей — ССМ), за допомогою яких будуються фраземи. На сьогодні ця класифікація застосована лише до вивчення лексики творів Бориса Грінченка. Найбільше стійких словосполучень виявлено у фразеотематичній групі «Людина» (95 %), а саме у ФТП «Людина як розумна істота». У цьому тематичному полі особливо багате на фразеологізми ФСП «Емоції, почуття, стан». Це пов’язано насамперед із тим, що Борис Грінченко мав певні психологічні здібності, майстерно розкриваючи характери та почуття своїх персонажів. У ФТГ «Абстрактні відношення» (3 %) найбільш численним виявилось ФСП «Якість», найменш численним — «Кількість». Це можна пояснити біднішим виражальним потенціалом останнього поля. ФСП «Можливість» у цій фразеотематичній групі відсутнє на противагу класифікації Віктора Ужченка. ФТГ «Природа» (2 %) так само є невеликим, проте у ньому вдалося виділити три ССМ. Крім того, класифікація Віктора Ужченка у статті була доповнена необхідними ВСГ. Аналіз художньої прози Бориса Грінченка в ідеографічному аспекті фразеології доводить її багатство й різноманітність майже в усіх тематичних групах.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Olha Shchoka, Київський університет імені Бориса Грінченка
студентка IV курсу

Посилання

Hlukhovtseva, I. (2008). Paremii u folklornii spadshchyni B. Hrinchenka [Paremias in the Borys Grinchenko’s folklore heritage]. In Tvorcha spadshchyna Borysa Hrinchenka y ukrainska natsionalna ideia (s. 42–47). Luhansk.

Hrinchenko, B. (1990). Tvory [Works] (Vols. 1–2). Kyiv: Naukova dumka.

Kalashnyk, V. (2008). Frazeolohichni nabutky «Slovaria ukrainskoi movy» za redaktsiieiu Borysa Hrinchenka [Phraseological achievements of the Dictionary of the Ukrainian Language, edited by Borys Grinchenko]. Linhvistyka, 1(13), 234–239.

Krasnobaieva-Chorna, Zh. (2011). Ideohrafichna klasyfikatsiia frazeolohichnykh odynyts u slovnyku frazeolohichnykh terminiv suchasnoi ukrainskoi movy [Ideological classification of phraseological units in the dictionary of phraseological terms of modern Ukrainian language]. Linhvistychni studii, 22, 289–298.

Kravchenko, M. (1993). Movnostylistychni osoblyvosti opovidannia B. Hrinchenka «Dzvonyk» [Language-stylistic features of the B. Grinchenko’s story “Bell”]. In Problemy tvorchoi spadshchyny Borysa Hrinchenka (pp. 20–21). Luhansk.

Kravchenko, M. (2001). Mova i styl tvoriv Borysa Hrinchenka [The language and style of B.D.Grinchenko's works] (Abstract of doctoral dissertation, Institute of the Ukrainian language, NAS of Ukraine. Kyiv).

Liesnova, V. (2015). Zasoby vyrazhennia otsinky v khudozhnikh tvorakh Borysa Hrinchenka [Means of expressing evaluation in the Borys Grinchenko's works]. Ukrainska mova, 1, 111–116.

Pradid, Yu. (1997). Frazeolohichna ideohrafiia (problematyka doslidzhen) [Phraseological ideography (research issues)]. Kyiv.

Pradid, Yu., & Grozjan, N. (1997). Principy vydelenija leksicheskih i frazeologicheskih mikro- i makrosistem [Principles of division of lexical and phraseological micro and macrosystems]. In Principy i metody funkcional'no-semanticheskogo opisanija jazyka: itogi, napravlenija, perspektivy (pp. 229–232). Moskva.

Uzhchenko, V., & Uzhchenko, D. (1998). Frazeolohichnyi slovnyk ukrainskoi movy [Phraseological dictionary of the Ukrainian language]. Kyiv: Osvita.

Uzhchenko, V., & Uzhchenko, D. (2007). Frazeolohiia suchasnoi ukrainskoi movy [The phraseology of modern Ukrainian language]. Kyiv: Znannia.


Переглядів анотації: 165
Завантажень PDF: 209 Завантажень PDF: 0
Опубліковано
2019-03-31
Як цитувати
Shchoka, O. (2019). Тематичні групи фразем у творах Бориса Грінченка. Синопсис: текст, контекст, медіа, 25(1), 53–58. https://doi.org/10.28925/2311-259x.2019.1.8
Розділ
Лінгвістичний аналіз художнього тексту