№ 1 (2013)

Зміст

Теоретичні обрії літературознавства

Транзакційна теорія Луїзи М. Розенблатт: між текстом і читачем PDF
Liudmyla V. Anisimova
Структуралізм і деконструкція: до проблеми методологічних стратегій PDF
Iryna V. Borysiuk
Стилізація і пародія: літературні «транскрипції» чужого стилю PDF
Nataliia M. Vinnikova
Мифологические сценарии в современном мире: особенности «адаптации» PDF
Yuliia V. Vyshnytska
Тенденції розвитку сучасної китайської прози PDF
Nataliia V. Lendyel
Рецептивні означення літературних теорій ХХ століття PDF
Oleksii D. Sinchenko

Історія літератури як структура

Поліфонія художнього світу прози Марії Матіос PDF
Larysa V. Voloshuk
Французский литературный канон XVIII века в творчестве Андре Жида PDF
Tetiana A. Dynnychenko
Урбаністичні мотиви у творчості Михася Ткача PDF
Volodymyr I. Kuzmenko
Романтично-лірична домінанта рецепції образу Івана Мазепи в інтерпретації Івана Перепеляка PDF
Liudmyla O. Lytvyniuk
Феномен старозавітної премудрості у контексті давньосхідних літератур PDF
Mykola V. Lutsiuk
Інтертекстуальні виміри роману Володимира Єшкілєва «Тінь попередника» PDF
Svitlana M. Oliinyk
Семіотичні рівні літературної комунікації у бароковому тексті PDF
Olha V. Pytiur
Сучасна поезія як об’єкт інтертекстуальності PDF
Oksana Y. Pukhonska

Доба народництва: простір інтерпретації

Образ України в епістолярії Бориса Грінченка PDF
Inha V. Pohrebniak

Медіа та віртуальна реальність

Огляд і оцінка західної преси на сторінках «Універсального журналу» (1928-1929 рр.) PDF
Mykola S. Vaskiv
Естетизація патології: ушкоджені віртуальні тіла медіа-арту versus досконалі «нові» тіла трансгуманізму PDF
Oksana V. Odarenko
Історіографія та джерела дослідження журналу «Молодняк» PDF
Tetiana S. Opryshko

Лінгвістичний аналіз художнього тексту

Вербалізація концепту «Сад» у староукраїнській мові PDF
Iryna M. Murdza
Індивідуально-авторське слово в системі художнього ідіостилю Катерини Калитко (на матеріалі повісті «М.істерія») PDF
Iryna M. Yurchenko
Hedge Well in Television Interviews: Gender Aspect PDF
Halyna Y. Tsapro

Огляди і рецензії

У відблиску іскри Прометея PDF
Olena V. Yeremenko

Світова філологічна думка українською

ЛУЇЗА М. РОЗЕНБЛАТТ. ЕСЕ 2. ЛІТЕРАТУРНИЙ ДОСВІД (Essay 2. The Literary Experience) .(вміщено у Розділі 1 «Територія літератури» (Part 1. The Province of Literature) // Література як дослідження PDF
Liudmyla V. Anisimova